Từ khóa: Hiếu đạo
Tìm thấy 14 kết quả
Bạn là nữ nên chọn thầy là một vị Ni tôn túc. Dĩ nhiên tìm được thầy đạo cao đức trọng, được sống trong đại chúng hòa hợp thương kính nhau là phúc đức...

Đảng viên xuất gia được không?

GNO - Hiện tại tôi đang sống cùng với mẹ (mẹ đã đi bước nữa), còn người chị đã có gia đình riêng, tôi rất thương mẹ, sợ rằng khi tôi xuất gia không ai quan tâm chăm sóc mẹ chu đáo, vậy tôi phải làm sao? Làm thế nào chọn được thầy và chùa tốt để tu học? Rất mong được quý Báo giải đáp.
Bồ-tát Địa Tạng với viên minh châu biểu thị trí tuệ

Công hạnh của Bồ-tát Địa Tạng

GNO - Bồ-tát Địa Tạng là vị Bồ-tát có nhân duyên sâu nặng với chúng sanh trong thế giới Ta-bà. Ngài là vị Bồ-tát được Đức Phật giao phó trọng trách làm giáo chủ cõi Ta-bà trong khoảng thời gian Đức Thế Tôn nhập diệt, Bồ-tát Di Lặc chưa thành Phật.
Khóa tu Ngày an lạc lần thứ 45 với chủ đề “Vu lan và đạo làm con” tại Việt Nam Quốc Tự, với sự tham dự của gần 400 Phật tử vào ngày 3-9 vừa qua - Ảnh: Như Danh/BGN

Mong muốn chương trình lễ hội Vu lan phong phú hơn

GNO - Trong ngày rằm tháng Bảy tôi thấy nhà chùa cùng các Phật tử chủ yếu làm lễ cúng: Cúng dường trai tăng, cúng hương linh tổ tiên, cúng thí thực quỷ thần, phóng sinh, từ thiện v.v… mà không thấy các hoạt động thiết thực nhằm giáo dục lòng hiếu thảo, đáp đền thâm ân sinh dưỡng của cha mẹ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1216 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Giá trị của sự tri ân

GNO - Mùa Vu lan - Báo hiếu lại trở về. Giá trị của tri ân, báo hiếu lại được nhắc nhớ, khơi gợi trong tâm tưởng của mỗi người. Đây là điều không chỉ người Phật tử mới trau dồi mà dành cho tất cả. 
Bài đăng trên Giai phẩm Vu lan 2023 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Nguyện đáp từ ân

GNO - Rằm tháng bảy còn gọi là ngày lễ Vu lan. Đây không chỉ là ngày lễ của riêng Phật giáo mà còn là ngày lễ lớn cho những người con nước Việt, thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với các đấng sinh thành dưỡng dục của mình.
Đạo hiếu là Đạo Phật

Đạo hiếu là Đạo Phật

GNO - Đạo không chỉ là con đường, là phương pháp mà còn là đỉnh cao, tinh túy, siêu việt, thể nhập tuyệt đối. Thế nên, ngoài bình thường trà có trà đạo, kiếm có kiếm đạo, võ có võ đạo, hiếu có hiếu đạo.
Mùa Vu lan về

Mùa Vu lan về

GN - Hiếu đạo là nền tảng căn bản xây dựng đạo đức làm người. Ở nước ta, Vu lan Báo hiếu đã nghiễm nhiên trở thành ngày hội truyền thống, không chỉ riêng người Phật tử mà với tất cả mọi người.