Từ khóa: Hòa thượng Thích Giác Quang
Tìm thấy 10 kết quả
69 thành viên tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt và nhận hoa chúc mừng tại Đại hội lần VIII ngày 26-9-2022 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh nhà - Ảnh: PGH

Thừa Thiên Huế: Xin điều chỉnh, cơ cấu loạt nhân sự mới vào Ban Trị sự tỉnh chỉ vì 2 người xin nghỉ

GNO - Gần đây, dư luận lại xôn xao về việc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế xin Trung ương Giáo hội điều chỉnh một loạt nhân sự, cơ cấu nhiều nhân sự mới vào Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, sau khi danh sách đã được Đại hội thông qua và được Trung ương Giáo hội chuẩn y.