Từ khóa: hoàn tục
Tìm thấy 5 kết quả
Ở đời mấy ai mà không vấp ngã, quan trọng là biết gượng dậy và đứng lên

Băn khoăn vì yêu người xuất gia đã hoàn tục

GNO - Ở đời mấy ai mà không vấp ngã, quan trọng là biết gượng dậy và đứng lên. Sau sự cố, bạn biết nương tựa chùa chiền để chiêm nghiệm lại đời mình, tu tâm dưỡng tánh và học hành là điều tốt. Còn anh ấy đã hoàn tục từ lâu, hiện cũng đã ly hôn nên hoàn toàn tự do.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1187 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chớ nên tin vào một người

GNO - Sống phải có niềm tin, nhưng đừng tin quá vào một người, dù người đó là ai, có địa vị như thế nào trong xã hội. Trong kinh Tạp A-hàm (số 837), Đức Phật nói rằng, nếu chúng ta chỉ tin vào một người thì sẽ có năm tai hại.