Khai mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII Trung ương GHPGVN

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh và chủ tọa đoàn của hội nghị
Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh và chủ tọa đoàn của hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Với sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, sáng nay, 18-1, Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII GHPGVN đã chính thức khai mạc, tại hội trường Trung ương Giáo hội phía Nam - thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM).

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật; chư vị Trưởng lão Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Thanh Dũng (kiêm Chánh Thư ký), cùng chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các ủy viên; đại diện các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành…

Đại diện các cơ quan Trung ương, TP.HCM có các ông Vũ Chiến Thắng, Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cùng các vị Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, Ủy ban T.Ư MTTQVN, Thành ủy, các cơ quan TP.HCM.

Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chùa Quốc kỳ, Đạo kỳ

Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chùa Quốc kỳ, Đạo kỳ

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Ban Tổ chức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Chủ tọa đoàn, cùng các vị Ban Thư ký, Ban Kiểm soát.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Đọc diễn văn khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhận định, năm 2020 toàn thể Tăng Ni, Phật tử và Giáo hội các cấp đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong điều hành và thực hiện các chương trình Phật sự đã đề ra trong điều kiện, tình hình mới. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã định hướng và chỉ đạo các hoạt động Phật sự được diễn ra nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng với các Chỉ thị của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh, trong điều kiện bình thường mới. Nhờ đó, đã có những sáng kiến hay, cách làm mới trong sự nghiệp hoằng pháp lợi lạc quần sinh, hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực, an sinh xã hội… khẳng định những thành tựu Phật sự nhất định trong năm qua của các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Tăng Ni, Phật tử, tín đồ.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng cho biết năm 2021 là năm Giáo hội có nhiều sự kiện quan trọng của GHPGVN như: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN, tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội cấp tỉnh, thành phố và Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX.

“Trên tinh thần ‘Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát - triển’, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự rất mong chư tôn đức và quý vị đại biểu tập trung góp ý, đánh giá tổng kết công tác Phật sự của GHPGVN cũng như của các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự các tỉnh thành nhằm phân tích, chỉ ra những nhân tố tích cực đưa đến thành tựu các Phật sự, tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan, hạn chế trong các hoạt động Phật sự. Trên cơ sở đó hoàn thiện phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021, phấn đấu hoàn thành thực hiện thắng lợi 9 mục tiêu Phật sự quan trọng mà Đại hội VIII đề ra, để GHPGVN tiếp tục phát triển bền vững…”, Hòa thượng Chủ tịch nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Đức Thiện báo cáo các hoạt động Phật sự của GHPGVN năm 2020

Thượng tọa Thích Đức Thiện báo cáo các hoạt động Phật sự của GHPGVN năm 2020

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã báo cáo các hoạt động Phật sự của GHPGVN năm 2020.

Theo đó, trong bối cảnh khó khăn của năm 2020 do đại dịch Covid-19, các hoạt động Phật sự của Giáo hội cũng bị ngưng trệ, nhiều hoạt động Phật sự của Ban, Viện T.Ư, các Ban Trị sự GHPGVN các cấp phải tạm dừng. Mặc dù vậy, với sự năng động, sáng tạo và sự chỉ đạo kịp thời của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực, Ban Thư ký và 2 Văn phòng Trung ương đã nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời tham mưu, đề xuất các quyết định, chỉ đạo thực hiện các hoạt động Phật sự phù hợp với tình hình chung một cách nhanh chóng, chính xác, mang lại hiệu quả cao.

Theo báo cáo, cả nước hiện nay có 54.169 Tăng Ni gồm: 40.095 vị Tăng Ni Bắc tông, 7.028 vị Tăng (và 8 tu nữ) Nam tông Khmer, 1.754 vị Nam tông Kinh, 5.284 vị Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ, khoảng 50 triệu tín đồ và những người yêu mến đạo Phật.

Cả nước có 18.544 cơ sở tự viện gồm: 15.871 tự viện Bắc tông, 462 cơ sở Nam tông Khmer, 45 Sa-la; 106 cơ sở Nam tông Kinh, 541 tịnh xá thuộc Hệ phái Khất sĩ, 467 tịnh thất, 998 niệm Phật đường, 54 tự viện Phật giáo người Hoa.

Trong năm 2020, Ban Tăng sự T.Ư đã cho phép 19 Ban Trị sự tỉnh thành tổ chức Đại giới đàn thành công. Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành đã bổ nhiệm trụ trì, Ban Hộ tự cho 503 cơ sở; công nhận và thành lập mới 36 tự viện sinh hoạt với Giáo hội; có 1.132 nam nữ Phật tử xuất gia. 2 văn phòng Trung ương Giáo hội đã giới thiệu 50 Tăng Ni chuyển sinh hoạt tu học, hành đạo đến phía Bắc, 138 Tăng Ni thuộc các tỉnh phía Nam theo đề nghị của địa phương...

Về công tác an sinh xã hội, toàn Giáo hội đã thực hiện các chương trình hoạt động nhân đạo, từ thiện với tổng trị giá trên 2.400 tỷ đồng.

Đặc biệt, những chương trình hoạt động chuyên môn được thực hiện bởi Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Tăng Ni, Phật tử đã đóng góp vào thành tựu Phật sự chung của GHPGVN năm 2020.

Hòa thượng Thích Huệ Thông trình hoạt động Phật sự của GHPGVN năm 2021

Hòa thượng Thích Huệ Thông trình hoạt động Phật sự của GHPGVN năm 2021

Tại hội nghị kỳ 5 - khóa VIII, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã trình chương trình hoạt động Phật sự của GHPGVN năm 2021. Căn cứ thành tựu Phật sự của năm 2020, và chương trình hoạt động Phật sự của Ban Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã hoạch định chiến lược 12 chương trình hoạt động trọng tâm về tổ chức, hành chánh của Giáo hội.

Theo đó, Giáo hội triển khai Nghị quyết kỳ 5 - khóa VIII, tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội VIII, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Thúc đẩy hoạt động của Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; Tiếp tục tổ chức giao ban với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành; Tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệm vụ thư ký và quản trị văn phòng cho bộ phận thư ký thuộc Ban Trị sự tỉnh, thành; Ban Chỉ đạo Trung ương bám sát công tác tổ chức Đại hội cấp quận huyện giải quyết khó khăn (nếu có); Ban Thư ký lập kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, thành nhiệm kỳ 2022-2027; Triển khai đề án Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN…; cùng nhiều chương trình hoạt động cụ thể năm 2021 của Ban, Viện T.Ư.

Tại hội nghị kỳ 5 - khóa VIII, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã thông tin về Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh lần đầu tiên được tổ chức vào ngày hôm qua 17-1, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật Hội đồng Chứng minh chủ trì. Tại hội nghị này, chư vị Trưởng lão thống nhất giao Hội đồng Trị sự tổ chức góp ý tu chỉnh Hiến chương GHPGVN, sẽ được thảo luận tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX và bổ sung nhân sự vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Ông Vũ Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị

Ông Vũ Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Chiến Thắng đã ghi nhận và đánh giá cao một số hoạt động Phật sự của GHPGVN trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 của đất nước năm 2020 với nhiều khó khăn và thách thức. Qua đó, GHPGVN đã chấn chỉnh, khắc phục được những tồn đọng, khó khăn về tín ngưỡng, hủ tục… đưa các hoạt động trên các lĩnh vực Phật sự đi vào nề nếp và phát triển ổn định. Đặc biệt, Giáo hội các cấp, Ban, Viện T.Ư, Tăng Ni, Phật tử đã đóng góp rất lớn trong vấn đề an sinh xã hội, góp phần ổn định đất nước trong giai đoạn khó khăn.

Dịp này, ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cũng góp ý một số vấn đề để GHPGVN quan tâm đưa vào chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 như: GHPGVN cần có những hướng dẫn để Tăng Ni, Phật tử giới thiệu đại biểu, tham gia nghiêm túc, mẫu mực công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; Triển khai tổ chức Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, đề cử khen thưởng nhà nước nhân dịp này; Quan tâm công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện ổn định; Quan tâm vấn đề đạo hạnh của Tăng Ni, đoàn kết nội bộ; Quan tâm vấn đề phát ngôn trên truyền thông, cân nhắc trong việc đưa thông tin trên các trang truyền thông, mạng xã hội… Ông cũng thay mặt Ban Chỉ đạo Quốc gia phổ biến một số vấn đề về tiếp tục nâng cao công tác phòng chống Covid-19 trong điều kiện còn tiềm ẩn những phức tạp; GHPGVN cần quan tâm tuân thủ nghiêm túc những khuyến cáo, thực hiện “5K” của Bộ Y tế khuyến cáo trong các sự kiện của Giáo hội các cấp tổ chức.

Với truyền thống hơn hai ngàn năm đồng hành cùng dân tộc, ông Vũ Chiến Thắng tin tưởng, Giáo hội các cấp, Ban, Viện T.Ư tiếp tục phát huy những thế mạnh, phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành để đưa GHPGVN phát triển ổn định, vững chãi với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban đạo từ

Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã tán thán những thành tựu hoạt động Phật sự của GHPGVN năm 2020, với điều kiện còn khó khăn nhưng tất cả chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự các cấp, Tăng Ni, Phật tử đã đồng lòng, phát huy tuệ giác trong điều hành hoạt động Phật sự, phụng sự, đặc biệt thành tựu trong hoạt động an sinh xã hội.

Trưởng lão Hòa thượng cũng thông tin về quyết định quan trọng của chư vị Trưởng lão trong Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh trong thời gian tới, GHPGVN sẽ góp ý tu chỉnh Hiến chương tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX; bổ sung nhân sự trẻ là Thượng tọa Thích Đức Thiện, Thượng tọa Thích Giác Dũng phụ tá cho chư tôn đức Ban Thường trực nhằm kết nối hai Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự, đây là nét mới chưa từng có trước đây.

Sau lời đạo từ, đại biểu Hội nghị kỳ 5 - khóa VIII đã góp ý kiến, phát biểu về các vấn đề để bổ sung chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội.

Quang cảnh hội nghị kỳ 5 - khóa VIII tại Văn phòng Trung ương Giáo hội phía Nam

Quang cảnh hội nghị kỳ 5 - khóa VIII tại Văn phòng Trung ương Giáo hội phía Nam

Dịp này, Viện Nghiên cứu Phật học VN đã cúng dường đến chư tôn giáo phẩm các ấn phẩm gồm 4 cuốn trong Tam tạng thánh điển GHPGVN.

Hình ảnh tại phiên khai mạc:

Chiều nay, đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến, Giác Ngộ online sẽ cập nhật đến quý bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng Q.Phú Nhuận cử hành lễ Bố-tát tại tổ đình Quán Thế Âm

Chư Tăng Q.Phú Nhuận Bố-tát, thính giới và sinh hoạt Tăng sự kỳ 4 tại tổ đình Quán Thế Âm

GNO - Sáng 14-6-Giáp Thìn (20-7-2024), tại tổ đình Quán Thế Âm (P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), chư tôn đức Thường trực cùng thành viên Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận, chư vị trụ trì các tự viện và hành giả an cư thuộc trên địa bàn quận đã vân tập Bố-tát, thính giới và sinh hoạt Tăng sự kỳ 4 trong mùa An cư kiết hạ.
Môn đồ pháp quyến cung thỉnh nhục thân Hòa thượng nhập kim quan

Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Huệ Trí - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự

GNO - Vào lúc 20 giờ hôm nay, 19-7 (14-6-Giáp Thìn), chư tôn đức giáo phẩm, Ban Tổ chức Lễ tang, môn sơn pháp phái, chư Tăng Ni vân tập thiền viện Quảng Đức (số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) đồng nhất tâm niệm Phật hộ niệm trang nghiêm trọng lễ thỉnh nhục thân Hòa thượng Thích Huệ Trí nhập kim quan.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

GNO - Theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13 giờ 38 ngày 19-7 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do tuổi cao, bệnh nặng.

Thông tin hàng ngày