Khánh Hòa: Ni sư Thích nữ Diệu Giác viên tịch

GNO - HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa thay mặt BTS Phật giáo tỉnh, Ban Tăng sự, Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, môn đồ pháp quyến, chư Ni - ni viện Diệu Quang (số 200 Lê Hồng Phong, P.Phước Hải, TP.Nha Trang) kính tiếc báo tin NS.Thích nữ Diệu Giác viên tịch.

1004b2bda0f259ac00e3.jpg
Chân dung NS.Thích nữ Diệu Giác

Theo cáo phó, NS.Thích nữ Diệu Giác, nguyên Thủ quỹ Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, trú xứ ni viện Diệu Quang (TP.Nha Trang) do bệnh duyên, Ni sư đã thuận thế vô thường, vào lúc 16 giờ 30, ngày 19-11-2019 (23-10-Kỷ Hợi) tại Ni viện Diệu Quang (số 200 Lê Hồng Phong, P.Phước Hải, TP.Nha Trang).

Trụ thế: 75 năm, 38 Hạ lạp.

Lễ nhập kim quan cử hành vào lúc 15 giờ, ngày 20-11-2019 (24-10-Kỷ Hợi), kim quan NS.Thích nữ Diệu Giác được tôn trí tại ni viện Diệu Quang.

Lễ viếng bắt đầu từ 16 giờ, ngày 20-11-2019.

Lễ thỉnh kim quan NS.Thích nữ Diệu Giác đến nơi làm lễ trà-tỳ vào lúc 7 giờ, ngày 23-11-2019 (27-10-Kỷ Hợi).

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày