Khóa cấm túc đầu tiên cho lãnh đạo Ni giới TP.HCM

GNTV - Thực hiện chủ trương của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM trong công tác đánh giá các hoạt động Phật sự, kiện toàn và chuẩn bi nhân sự kế thừa, Phân ban Ni giới TP.HCM đã tổ chức khóa cấm túc 10 ngày dành cho lãnh đạo Ni giới.

Mời quý vị xem Phóng sự do Giác Ngộ TV thực hiện.


Hãy đăng ký kênh truyền hình trực tuyến trên Youtube (từ khóa: Giác Ngộ TV), hoặc bấm vào đây, sau đó bấm vào chữ ĐĂNG KÝ (Subscribe) để theo dõi những chương trình mới của Giác Ngộ TV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày