Từ khóa: không gian
Tìm thấy 5 kết quả
Không gian Văn hóa - Nghệ thuật - Tâm linh “Song Đức Mãn Đường” do Diệu Tướng Am thiết trí

Không gian tâm linh tư gia

GNO - Thờ cúng ông bà tổ tiên là truyền thống tốt đẹp của người việt. Đó chính là một trong những cách để tri ân, báo hiếu. Phật giáo du nhập vào nước ta càng làm cho truyền thống hiếu ân này thêm tỏ rạng, phát huy đúng đắn, tốt đẹp hơn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1203 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mùa sen nở ở một không gian Phật giáo

GNO - Tháng Tư âm lịch là dịp kỷ niệm sự kiện Đức Phật đản sinh. Với người Phật tử, đây còn được xem là mùa sống đạo, mùa để thể hiện lòng thành kính tri ân Đức Từ phụ, người đã khai thị cho mình trên bước đường tìm về nẻo giác.
Ảnh minh họa

Quan sát không gian bốn chiều thấy tánh con người

GN - Đức Phật nói sau khi Ngài vào Niết-bàn, những người muốn nghe được Phật, thấy được Phật, phải có Chánh niệm, Chánh định. Ý này được Phật khẳng định về bốn điều kiện có kinh Pháp hoa trong phẩm thứ 28.