Kính báo

Chùa Kiều Đàm Di Việt Nam tại Vaishali (Ấn Độ) có tổ chức tụng kinh Pháp hoa 21 ngày từ ngày 20-2-2014 đến 12-3-2014 (tức ngày 21 tháng Giêng đến ngày 12-2-Giáp Ngọ). Kính mời chư hành giả tham dự tụng kinh tại chùa (ăn và nghỉ tại chùa). Mọi chi phí di chuyển xin quý vị tự túc.

Xin liên hệ chùa Kim Liên, Q.4, TP. HCM

ĐT: 0084 8 382 630 71
ĐT: 382 555 02 - 394 003 68
DĐ: 0919 618 529 - 0908 404 365 - 0908 532 345

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày