Lễ dâng y Kathina tại chùa Satharam Kompong Sala

GNO - Chiều 11-10, tại chùa Satharam Kompong Sala (ấp Tha La, xã Ngọc Biên, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) đã diễn ra lễ dâng y Kathina PL.2564.

IMG_20201012_105803.jpg
Đội y và vật phẩm cúng dường nhiễu quanh chánh điện

Buổi lễ dưới sự chứng minh của TT.Thạch Ngọc Rô, Cố vấn Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước H.Trà Cú, trụ trì chùa Kompong Sala cùng 20 vị Tăng, ban quản trị chùa và Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, 3 gia đình thí chủ cùng thiện nam, tín nữ thành kính đội tấm y và các vật phẩm đi vòng quanh chánh điện. Lễ dâng y chính thức diễn ra bên trong ngôi Tam bảo, các tín chủ tác bạch lên chư tôn đức, nguyện phát tâm cúng dường y và những vật phẩm dâng đến chư Tăng. Sau đó, cung thỉnh chư Tỳ-khưu cử hành nghi thức Tăng sự, tụng tuyên ngôn để chứng minh một vị đại diện Tăng bằng cách giao và chú nguyện thọ y mới.

Đại lễ dâng y Kathina là một phước duyên đại hạnh thù thắng mang lại sự an lạc cho Tăng đoàn và sự hưng thịnh của Phật giáo.

IMG_20201012_105959.jpg
Đồng bào Phật tử Khmer với niềm tin Tam bảo

IMG_20201012_112852.jpg

IMG_20201012_112926.jpg
Nghi thức Tăng sự, tụng tuyên ngôn, thọ y mới

Hộ Nhãn - Pháp Trí

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thường tạo nghiệp lành để sống an vui

Nghiệp trắng thì tự đi lên

GNO - Phật dạy thật rõ ràng, những ai chuyển hóa mười ác nghiệp thành mười thiện nghiệp, giữ vững năm giới, thành tựu chánh kiến thì chắc chắn hiện đời được an lành, đời sau sinh vào thiện xứ.
Tượng Phật tại Phuket, Thái Lan

Tìm hiểu "Lời tựa" trong Dị bộ tông luân luận

NSGN - Quá trình phát triển Phật giáo là một dòng chảy tương tục, mỗi thời kỳ đều mang một sứ mệnh quan trọng. Phật giáo muốn tồn tại bắt buộc phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh xã hội.

Thông tin hàng ngày