Lễ đối thú An cư kiết thu 2021 tại Làng Mai

Lễ đối thú An cư kiết thu 2021
Lễ đối thú An cư kiết thu 2021
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 9-9-2021, tứ chúng Làng Mai đã vân tập về thiền đường Nước Tĩnh, chùa Pháp Vân, xóm Thượng (Pháp) để làm lễ đối thú An cư kiết thu.

Năm nay, không chỉ có cac thầy, các sư cô và thiền sinh đang tu học tại Làng, mà còn có hơn một ngàn thiền sinh từ khắp nơi trên thế giới cùng tham dự trực tuyến với Làng trong mùa an cư này.

Lễ đối thú An cư kiết thu 2021 tại Làng Mai  ảnh 1

Dâng hương lên Bụt

Đây là thời gian để mỗi vị tu sĩ trở về tự thân, nương tựa nơi gia đình tâm linh để đào sâu và nuôi dưỡng Pháp thân bằng sự thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày, và cũng để tiếp nối gia tài của Phật, Tổ và của Thầy.

Lễ đối thú An cư kiết thu 2021 tại Làng Mai  ảnh 2

Đảnh lễ Tam bảo

Lễ đối thú An cư kiết thu 2021 tại Làng Mai  ảnh 3

Đại chúng các chùa Pháp Vân, Cam Lộ, Từ Nghiêm xin nương tựa vào ba vị trú trì trong mùa an cư

Lễ đối thú An cư kiết thu 2021 tại Làng Mai  ảnh 4

Lễ đếm thẻ tại chùa Từ Nghiêm-xóm Mới

Lễ đối thú An cư kiết thu 2021 tại Làng Mai  ảnh 5

Thẻ này là chứng tích của 90 ngày công phu

Lễ đối thú An cư kiết thu 2021 tại Làng Mai  ảnh 6

Trước ngày đối thú an cư, tại các xóm của Làng Mai đã diễn ra lễ đếm thẻ để xác định số người tham dự trọn vẹn 3 tháng an cư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày