Từ khóa: lễ phẩm
Tìm thấy 8 kết quả
Có cần cầu siêu và cúng cơm vào ngày giỗ?

Có cần cầu siêu và cúng cơm vào ngày giỗ?

GNO - Gia đình tôi theo đạo Phật, nay tôi muốn hỏi quý Báo những điều sau: Người thân của tôi đã mất cách đây 8 năm, nay sắp đến ngày giỗ, vậy gia đình tôi có cần lên chùa nhờ quý thầy tụng kinh cầu siêu và cúng cơm vào ngày giỗ không? Vì sao? Quan điểm của đạo Phật về vấn đề này thế nào?
Ảnh minh họa

Dời ngày giỗ cho phù hợp có ảnh hưởng đến người mất?

GNO - Gia đình tôi khá đông anh chị em và con cháu, hầu hết đều ở xa quê. Vào ngày giỗ, một số gia đình anh chị em không về được. Năm nay sắp đến ngày giỗ, tôi và một số anh chị em đề xuất nên tổ chức cúng giỗ vào thứ Bảy hay Chủ nhật gần ngày giỗ nhất để mọi người trong đại gia đình được về đông đủ.
Hình minh họa - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Cách cúng thí thực cô hồn tại tư gia

GNO - Cúng thí thực cô hồn là pháp bố thí cho loài ngạ quỷ được no đủ. Người Phật tử với lòng từ bi, thương xót những chúng sinh đói khổ nên tìm cách bố thí.