Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự

Chư vị Trưởng lão, chư Tăng thành viên BTS Phật giáo TP.HCM, BTS TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện tác pháp đối thú an cư kiết hạ PL.2566
Chư vị Trưởng lão, chư Tăng thành viên BTS Phật giáo TP.HCM, BTS TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện tác pháp đối thú an cư kiết hạ PL.2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 12-5 (12-4-Nhâm Dần), tại Việt nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, thường trực Ban Trị sự các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã vân tập tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Sau khi đảnh lễ cẩn bạch chư liệt vị Tổ sư tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự, chư vị Trưởng lão, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện cử hành nghi thức thọ an cư theo truyền thống.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại TP.HCM niêm hương bạch Phật, đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo.

Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1

Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN niêm hương lễ Phật

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM đã tác bạch, cung thỉnh nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Như Niệm đối thú tác pháp an cư của hàng Thượng tọa. Sau đó, chư Tăng phương tiện tác pháp thọ an cư đại chúng. Đồng thời, chư Ni thuộc Phân ban Ni giới thành phố, đại diện các tự viện cũng có mặt để thỉnh cầu Đại Tăng giáo giới theo Luật định.

Trong không khí thanh tịnh, hòa hợp, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ đã có đôi lời giáo giới đến chư Tăng, nhắc lại ý nghĩa quan trọng của việc an cư đối với chúng xuất gia, cũng như những điều mà người xuất gia cần nghiêm trì trong 3 tháng hạ nhằm làm tăng trưởng đạo lực, nuôi dưỡng chất liệu giải thoát, an lạc.

Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2

Chư tôn đức xưng tán Tam bảo, phương tiện tác pháp an cư

Theo kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022 của Ban Thường trực ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, tất cả các thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên ngành trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 quận huyện, vào ngày 14 và 29 âm lịch hàng tháng, tập trung về Việt Nam Quốc Tự để cùng bố-tát, sinh hoạt Phật sự.

Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ ủy nhiệm Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 quận huyện tổ chức các trường hạ tập trung tùy tình hình thực tế tại địa phương. Đối với các hành giả an cư tại chỗ, mỗi nửa tháng phải tập trung bố-tát tại một trú xứ do Ban Trị sự địa phương quy định.

Trong mùa an cư, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức thăm và sách tấn tinh thần tu học của hành giả tại các trường hạ trên địa bàn thành phố.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 3

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ đảnh lễ Tam bảo

Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 4

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Như Niệm tác pháp Thượng tọa an cư

Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 5

Chư Tăng thọ pháp an cư

Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 6
Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 7

An cư kiết hạ mang ý nghĩa rất quan trọng đối với người xuất gia

Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 8

Chư Ni đại diện 2 hạ trường Từ Nghiêm và Huê Lâm cầu Đại tăng giáo giới

Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 9

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ giáo giới chư Tăng

Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 10

Trong 3 tháng an cư, vào ngày 14 và 30, hoặc 29 nếu là tháng thiếu (Âm lịch) hàng tháng, chư Tăng sẽ tập trung về Việt Nam Quốc Tự để cùng bố-tát, sinh hoạt Phật sự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày