Mai vàng tĩnh lặng

GN - Thơ tưởng nhớ GS.NGND Hoàng Như Mai của nhà thơ Trần Quê Hương, viết ngày 1-10-2013...

>>> Tưởng nhớ GS.NGND Hoàng Như Mai

 Hoa mai vang (5).jpg

Ảnh minh họa

KÍNH nghe từ thuở thiếu thời

TƯỞNG tri nguyện lớn một đời điểm tô

NIỆM thanh xuân mộng hải hồ

GIÁO dục nhân cách cơ đồ non sông

SƯ truyền khí phách Lạc Hồng

NHÀ nhà luyện chí con Rồng cháu Tiên

GIÁO dưỡng di huấn thiêng liêng

NHÂN nghĩa lễ tín đức hiền xưa sau

DÂN thương dân quý mật đào

HOÀNG tộc gắn kết tâm giao hữu tình

NHƯ  như châu ngọc huyền linh

MAI vàng nở rộ thư sinh ba miền

MỘT lòng mở trí khai duyên

CHÍN mười phương tụ sĩ hiền đơm bông

MỘT nguồn lan tỏa Tây - Đông

CHÍN muồi quả ngọt thơm hồng Việt Nam

HAI ba, bốn… kết ngàn trăm

KHÔNG không sắc sắc ưu đàm trần gian

MỘT tâm đức chuyển nhân hoàn

BA chiều thế thái cung đàn tử sanh

NGÀN ngàn thi pháp tinh anh

THU đông lặng bóng hóa thành hạo nhiên

VĨNH hà lai xứ vô biên

BIỆT cành mai trắng hương thiền tâm linh.

 TP.HCM, ngày 1 tháng 10 năm 2013
Trần Quê Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày