Mười điều thường quán sát

GNO - Dưới đây là bài viết của thầy Thích Thái Hòa về 10 điều cần thường xuyên quán sát, Giác Ngộ online trân trọng giới thiệu tới bạn đọc...

thai hoa.jpg

Quán sát thân-tâm, suy nghiệm lời Phật dạy... là việc người Phật tử phải ghi nhớ, thực hành - Ảnh minh họa

1- Ta nay được làm người, khó hơn rùa một mắt, ở tận đáy đại dương, trăm năm nổi một lần, chui vào lỗ hổng gỗ, trôi dạt giữa đại dương. Thân người rất khó được, nhưng lại rất dễ mất. Biết vậy ta tu tập, không để tâm buông lơi.

2- Ân cha và nghĩa mẹ, nặng hơn núi Tu-di, sâu thẳm hơn biển cả. Biết vậy ta tu tập, hạnh chân thật bồ đề, nguyện báo ân cùng khắp.

3- Ân thầy và ân bạn, quý như vầng nhật nguyệt, đưa ta vượt tối tăm. Biết vậy ta tu tập, hạnh lễ độ khiêm cung.

4- Ân mọi người muôn loài, như dòng sữa mát ngọt, như châu báu mani. Biết vậy ta tu tập, nâng niu những căn lành.

5- Thầy hiền rất khó gặp, Phật pháp gặp khó hơn, nuôi tâm bằng tuệ giác, khó hơn trăm ngàn lần. Biết vậy ta tu tập, nâng niu pháp tinh cần.

6- Ai biết ai không biết, nước lũ của vô thường, cuốn trôi hết tất cả, không ai cưỡng lại nổi. Biết vậy ta tu tập, tỉnh giác ngay hiện tiền.

7- Oán thù sợ gặp gỡ, ân ái sợ chia lìa, nhưng làm sao giữ được, giọt nước trên cành cây. Biết vậy ta tu tập, an vui giữa đời này.

8- Hơn người bị người ghét, thua người bị người khinh, ngang hàng sinh đối phó, hơn thua tâm sinh khổ, ngang bằng sinh khổ tâm. Biết vậy ta tu tập, quán duyên khởi vô cầu.

9- Chấm dứt mọi tranh cãi, hơn thua thảy không còn, ân oán đều đứt rã, đời này và đời sau. Biết vậy ta tu tập, duyên khởi tánh vô sanh.

10- Tâm bồ đề tâm Phật, nguyện bồ đề nguyện Phật, hạnh bồ đề hạnh Phật, mười phương Phật ba đời, thường sống đời như thế, các khổ đều chấm dứt, lợi lạc khắp muôn loài. Biết vậy ta tu tập, bồ đề tâm bất thoái.

Thích Thái Hòa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày