Từ khóa: nCoV
Tìm thấy 67 kết quả
Biến thể Lambda nguy hiểm ra sao?

Biến thể Lambda nguy hiểm ra sao?

Biến thể Lambda chứa các đột biến giúp virus dễ dàng bám vào tế bào người, có nguy cơ trốn tránh được kháng thể tạo bởi vắc-xin.

Thông tin hàng ngày