Ngắm lại những khoảnh khắc xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ

GNO - Trái tim Việt Nam là chủ đề của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Tỵ 2013. PV Giác Ngộ đã ghi lại những khoảnh khắc tươi tắn trên đường hoa được đầu tư lớn và thực hiện công phu nhất nước này.

BTN_0044.JPG
BTN_0003.JPG
BTN_0008.JPG
BTN_0005.JPG
BTN_0012.JPG
BTN_0013.JPG
BTN_0014.JPG
BTN_0021.JPG
BTN_0023.JPG
BTN_0029.JPG
BTN_0032.JPG
BTN_0033.JPG
BTN_0036.JPG
BTN_0045.JPG
BTN_0054.JPG
BTN_0057.JPG
BTN_0058.JPG
BTN_0060.JPG
BTN_0067.JPG
BTN_0068.JPG
BTN_0069.JPG
BTN_0071.JPG
BTN_0085.JPG
BTN_0097.JPG
BTN_0099.JPG
BTN_0108.JPG
BTN_0113.JPG
BTN_0120.JPG
BTN_0128.JPG
BTN_0131.JPG
BTN_0133.JPG
BTN_0134.JPG
BTN_0139.JPG
BTN_0141.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày