PG Đồng Tháp khai giảng các đạo tràng An cư

GNO - Hôm qua, 16-4-Ất Mùi (2-6-2015), Phật giáo Đồng Tháp chính thức khai giảng đạo tràng An cư kiết hạ PL.2559 cho 6 điểm An cư.

IMG_2487.JPG


Chư tôn đức chứng minh lễ khai hạ của PG tỉnh Đồng Tháp

Chứng minh buổi khai giảng có HT.Thích Thiện Hiệp, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện An, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Huệ, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Chỉ đạo khóa An cư; TT.Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Phó ban Chỉ đạo An cư; chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Chỉ đạo và chư tôn đức trụ trì.

Về cấp lãnh đạo chánh quyền có ông Võ Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp; ông Bùi Minh Hùng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Đặng Định Quốc, Trưởng phòng An ninh Xã hội - Công an tỉnh Đồng Tháp, các vị trưởng ban ngành của tỉnh và huyện Châu Thành tham dư.

Thay mặt Hóa chủ Đạo tràng An cư chùa Giác Tôn và chùa Tam Bảo, chư tôn đức Tăng Ni đã thay mặt Thiền đường đại chúng tuyên bố khai giảng đạo tràng an cư.

Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu thăm hỏi và chia sẻ một số vấn đề liên quan đến đời sống tu sĩ, thiết thực là tu thân và hoằng pháp đến nhân dân những đường lối chính sách nhà nước, tuân thủ Nội quy Ban Tăng sự mà phát huy cho tự thân.

Thay mặt Ban Chỉ đạo An cư, HT.Thích Thiện Huệ sách tấn các hành giả an cư phải giữ hạnh giới trong sạch mới phát huy trí tuệ. Trong ba tháng, các vị giáo thọ, giảng sư triển khai những giáo lý của Đức Phật, Nội quy Ban Tăng sự, Hiến pháp nhà nước và Hiến chương Phật giáo, Hòa thượng mong được giúp đỡ của các cấp lãnh đạo chánh quyền đến các điểm an cư được thuận lợi về mọi mặt để mùa an cư được thành công.

IMG_2491.JPG


Toàn cảnh buổi lễ diễn ra trang nghiêm sáng qua, 2-6

GHPGVN tỉnh Đồng Tháp khai giảng tất cả 6 đạo tràng an cư trong toàn tỉnh gồm chùa Phước Hưng, chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc); chùa Thanh Lương, chùa Hưng Thiền (H.Cao Lãnh); chùa Giác Tôn, chùa Tam Bảo (H.Châu Thành).

Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày