Phân ban Ni giới T.Ư thăm, cúng dường các trường hạ tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu

Cung nghinh đoàn Phân ban Ni giới T.Ư đến Ni viện Thiện Hòa
Cung nghinh đoàn Phân ban Ni giới T.Ư đến Ni viện Thiện Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, ngày 28-7 (11-6-Quý Mão), chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư đã đến thăm, vấn an chư Ni trong Ban Chức sự trường hạ, sách tấn hành giả an cư và cúng dường các trường hạ tập trung thuộc tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Niêm hương Tam bảo tại Ni viện Thiện Hòa

Niêm hương Tam bảo tại Ni viện Thiện Hòa

Đoàn do Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM làm trưởng đoàn; chư vị Phó Trưởng ban Ni giới T.Ư làm Phó đoàn: Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ni trưởng Thích nữ Như Trí, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Ni sư Thích nữ Tuệ Liên, Ni sư Thích nữ Hạnh Tâm, cùng các vị trong Phân ban Ni giới T.Ư và Phật tử trong đoàn.

Chư hành giả tại trường hạ Ni viện Thiện Hòa

Chư hành giả tại trường hạ Ni viện Thiện Hòa

Đoàn chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư đến thăm 500 vị hành giả Ni của 12 trường hạ Ni tỉnh Bà Rịa- Vũng hiện diện tập trung tại trường hạ Ni viện Thiện Hòa. Sau khi lắng nghe Ni sư Thích nữ Hạnh Nhân, Hóa chủ trường hạ Ni viện Thiện Hòa báo cáo tình hình tu học của hành giả Ni an cư trong tỉnh, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư thay mặt đoàn đọc tâm thư của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư gởi đến chư hành giả Ni nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn cúng dường đến trường hạ Ni viên Thiện Hòa - Ni trưởng Thích nữ Như Như đại diện tiếp nhận

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn cúng dường đến trường hạ Ni viên Thiện Hòa - Ni trưởng Thích nữ Như Như đại diện tiếp nhận

Đại diện đoàn, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn có lời sách tấn đến 500 hành giả hiện diện tại đây, mong chư Ni cố gắng tu học, trau dồi tam vô lậu học, noi gương các vị tiền bối giới đức trang nghiêm, để làm hành trang trên hành trình giải thoát của tự thân, góp phần thanh tịnh Tăng đoàn.

Dịp này, Ni trưởng cũng cúng dường đến trường hạ và chư hành giả Ni tại đây.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn cúng dường đến trường hạ chùa Long Vân

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn cúng dường đến trường hạ chùa Long Vân

Đoàn Phân ban Ni giới T.Ư cũng đến thăm trường hạ Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai – cơ sở Ni với 60 vị hành giả; trường hạ Trí Đức Ni và chùa Long Vân (tỉnh Đồng Nai).

Tại các trường hạ tỉnh Đồng Nai, đã có lời thăm hỏi, vấn an đến Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Giáo phẩm Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, đại diện Ban Chức sự trường hạ.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn sách tấn chư Ni trẻ tại trường hạ chùa Long Vân

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn sách tấn chư Ni trẻ tại trường hạ chùa Long Vân

Đại diện đoàn, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn và Ni trưởng Thích nữ Như Huệ có lời thăm hỏi, sách tấn chư hành giả Ni trẻ các trường cố gắng tu học, hành trì, trau dồi giới định tuệ trong ba tháng An cư kiết hạ; đại diện đoàn cũng tác bạch cúng dường tịnh tài, phẩm vật đến hành giả 3 trường hạ, góp phần cho chư hành giả an cư tu học.

Hình ảnh tại các trường hạ:

Trường hạ Ni viện Thiện Hòa

Trường hạ Trung cấp Phật học Đồng Nai - cơ sở Ni

Thiền viện Trí Đức Ni

Chùa Long Vân - tỉnh Đồng Nai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày