Phật pháp vi diệu

Phật pháp vi diệu

GN - Mỗi ngày cô Lộc đều sang chùa tụng hai thời kinh. Thời sáng từ 5 giờ 30 đến 7 giờ...

Thông tin hàng ngày