Phật pháp vi diệu

GN - Mỗi ngày cô Lộc đều sang chùa tụng hai thời kinh. Thời sáng từ 5 giờ 30 đến 7 giờ...

Sự chuyển hóa kỳ diệu

GN - Như một thiện duyên, anh chồng tìm đến nhà sư tâm sự rằng, vợ chồng anh thường hay to tiếng...

Thông tin hàng ngày