Quán Âm Sơn Đạo Tràng, Auckland New Zealand

THÔNG BÁO

KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN NGẮN HẠN NĂM 2015

Từ ngày 3 đến 11 tháng 4 năm 2015

******

Nhân ngày khánh thành Tổ đường & Tăng xá, Quán Âm Sơn Đạo Tràng tổ chức khóa tu học ngắn hạn xuất gia gieo duyên, Phật tử tham gia các khóa tu học đều có tiến bộ Phật pháp.

Khóa tu học với thời gian và chi tiết như sau:

Thời gian: từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 4 năm 2015 (Âm lịch ngày 15 đến 23 tháng 2 năm Ất Mùi).

Địa điểm: Quán Âm Sơn Đạo Tràng

67 Beaver Road East, RD 2 Pokeno Auckland 2472, New Zealand

Tel:649 236 6810

Điều kiện nhập khóa:

-  Nam Phật tử đã Quy y Tam bảo, thọ Ngũ giới, tinh thần minh mẫn, sức khỏe bình thường, không hạn chế tuổi.

-  Khóa sinh chính thức cạo tóc, thọ giới

KHÓA TU NIỆM DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

2 ngày Thứ Sáu & Thứ Bảy 10 & 11 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Quán Âm Sơn Đạo Tràng

67 Beaver Road East, RD 2 Pokeno Auckland 2472, New Zealand

Tel:649 236 6810

-       Phật tử nam từ nước ngoài đến tu học cư trú tại Đạo Tràng

-       Phật tử nữ từ nước ngoài đến tu học cư trú tại Motel - có xe đưa đón

Khóa phí: Các khóa tu học hoàn toàn miễn phí

Ghi danh:

* Liên hệ tại Quán Âm Sơn Đạo Tràng, Auckland New Zealand

Thượng tọa Thích Phước Ân - Tel: 649 236 6810 , Mobile: 64 2175 8810

Email: abbotquan-am@xtra.co.nz

* Liên hệ tại Việt Nam

Đạo hữu Từ Ngọc Ẩn - Minh An, Moblie: 0903 909 096 - Email:an@kgc.vn

Trân trọng kính mời

Auckland, ngày 18 tháng 8 năm 2014

    Trụ trì Quán Âm Sơn Đạo Tràng

                            Thượng tọa Thích Phước Ân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày