Sa-môn Giác Toàn tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu: Niết-bàn tĩnh lặng

Giác linh đường tôn trí kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu
Giác linh đường tôn trí kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu
0:00 / 0:00
0:00

* Thành kính đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh trước giờ tống biệt nhập tháp.

Thành kính đảnh lễ Giác linh

Tưởng niệm ân đức hữu tình độ sanh

Trưởng lão chơn tánh viên thành

Hòa thượng tâm thức cao thanh giữa đời

Thượng HIỂN hoằng hóa độ người

Hạ TU mẫu mực phụng thời xiển dương

Phó Pháp chủ hạnh cát tường

Ban Thường trực sáng mười phương ta bà

Hội đồng Chứng minh ma ha

Trung ương điều nhiếp ba la chuyển trần

Giáo hội quy tụ hóa thân

Phật giáo chơn lạc báu thân nhiệm mầu

Việt Nam Tổ quốc thượng cầu

Viện chủ hoằng hóa tâm giao thế trần

Chùa Xá Lợi ngọc hiền nhân

Hội Phật học vững tinh thần ngàn thu

Nam Việt chiếu diệu Vô ưu

Tổ đình căn cội trượng phu nẩy mầm

Bửu Sơn châu báu tích trầm

Ba Tri: quá, hiện, vị… trăm hương thiền

Bến Tre xưa sau… thắng duyên

Quy tịch tướng tánh hạo nhiên ấn tình

Hưởng đại thượng thọ truyền kinh

Một trăm linh bốn lưu quỳnh lợi tha

Hạ lạp tích tụ thăng hoa

Tám mươi ba năm kết tòa hồng ân

Cao đăng Tây trúc thiên chân

Phật quốc Cực lạc pháp thân du nhàn

An trụ bát nhã đạo tràng

Niết-bàn thường tịnh rỡ ràng tông phong

Thanh tịnh am, mùng 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn – 2024

Sa-môn Giác Toàn (Trần Quê Hương)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày