Tán đàn Dược Sư ở chùa Huê Nghiêm

GNO - Lễ tán đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM) diễn ra sáng nay, 6-8. Trước đó, như Giác Ngộ online đã đưa tin, sáng 4-3, chùa Huê Nghiêm trang nghiêm khai pháp hội Dược Sư cầu nguyện đất nước thanh bình, nhân dân an lạc, nhân tiết xuân Mậu Tuất.

Lễ tán đàn diễn ra dưới sự chứng minh của Đức Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM - Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng; TT.Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm và Ban kinh sư thực hiện các nghi thức theo truyền thống, đông đảo Phật tử chùa Huê Nghiêm tham dự...

Giác Ngộ online giới thiệu chùm ảnh buổi lễ:

T_n __n D__c S_ (1).jpg
Chư Tăng ban kinh sư hướng dẫn Phật tử tụng kinh Dược Sư

T_n __n D__c S_ (2).jpg
Quang cảnh buổi lễ

T_n __n D__c S_ (3).jpg

T_n __n D__c S_ (4).jpg

T_n __n D__c S_ (6).jpg

T_n __n D__c S_ (7).jpg
Lời kinh, tiếng chuông mõ thanh-trầm trong lễ tán đàn sáng nay, 6-3

T_n __n D__c S_ (10).jpg
Hội chúng nhất tâm trì tụng

T_n __n D__c S_ (12).jpg

T_n __n D__c S_ (13).jpg

T_n __n D__c S_ (14).jpg
HT.Thích Trí Quảng niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

T_n __n D__c S_ (17).jpg
Tuyên sớ và dâng sớ

T_n __n D__c S_ (18).jpg
Tôn tượng Phật Dược Sư

T_n __n D__c S_ (20).jpg
Một Phật tử thành kính dâng sớ

T_n __n D__c S_ (21).jpg
TT.Thích Lệ Trang nói về ý nghĩa và lợi ích của việc tụng kinh Dược Sư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1171 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm tông

GNO - Nguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vời/ Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông.

Thông tin hàng ngày