“Lòng mình đang Tết”

GN Xuân - Sáng cuối năm dậy sớm bởi mùi hương trầm thoang thoảng khắp nhà. Có cả mùi hoa tươi...

Nụ hàm tiếu

GN Xuân - Lời vô ngôn là thứ “biệt lập văn tự” mà Đức Thế Tôn đã trao truyền cho Tôn giả Ma-ha Ca-diếp.

Xuân Từ Bi Hỷ Xả

GN Xuân - Ngài Di Lặc ra đời vào đúng dịp xuân về. Phải chăng Ngài muốn nhắc nhở chúng ta không nên vướng bận...

Mùa xuân thay áo mới

GN Xuân - Làm sạch tấm vải nghĩa là phải tịnh hóa tâm mình và chỉ cần làm sạch nó, ta sẽ hội kiến Niết-bàn.

Thông tin hàng ngày