THÔNG BÁO

NỘI DUNG ÔN TẬP CHO GIỚI TỬ
ĐẠI GIỚI ĐÀN “HUỆ HÀ” BẠC LIÊU 2016

Tổ chức từ ngày ngày 4-7 đến ngày 10-7-2016 (1-6 đến 7-6 năm Bính Thân)
 tại Quán Âm Phật Đài và chùa Bạch Liên

--------------------

* Nội dung ôn tập dự thi cho Giới tử có hai phần:

- Thi trắc nghiệm phần Giáo lý.

- Khảo hạch trực tiếp phần Luật và Nghi thức khóa tụng niệm.

A. Nội dung ôn tập thi cho Giới tử thọ Giới Sa-di, Sa-di-ni:

1. Giáo lý: Quy y Tam bảo, Sám hối, Ăn chay, Lịch sử Đức Phật Thích Ca.

2. Luật nghi:

- Ngũ giới - Tỳ Ni nhật dụng - 24 Oai nghi.

3. Nghi thức Khóa tụng: Kệ Chung bảng, Công phu chiều, Thời Tịnh độ, Công phu sáng.

B. Nội dung ôn tập cho Giới tử thọ Giới Thức-xoa:

1. Giáo lý và Luật nghi: Chương trình như Giới tử Sa-di-ni

2. Nghi thức Khóa tụng: Công phu sáng, Cúng ngọ, Cúng quả đường, Công phu chiều, Thời tịnh độ.

C. Nội dung ôn tập cho Giới tử thọ Giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni:

1. Giáo lý: Chương trình ôn thi trong khóa I, II Phật học Phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn và bài giảng Tứ Diệu đế.

2. Luật nghi:

- Giới tử Tỳ-kheo học giới Sa-di.

- Giới tử Tỳ-kheo-ni học Giới Sa-di-ni và Thức-xoa.

- Tỳ Ni nhật dụng, Oai nghi cảnh sách.

3. Nghi thức Khóa tụng: Kệ chung, Kệ trống, Kệ bảng, Nguyện hương, Phục nguyện, Công phu sáng, Cúng ngọ, Quả đường, Công phu chiều, Tịnh độ, Hồng danh sám hối.

Để Giới thể được châu viên, Giới tử phải thành tâm sám hối Hồng danh càng nhiều càng tốt trước khi nhập Đàn thọ Giới.

 ______________

** Đây là phần bổ sung của thông báo Đại giới đàn Huệ Hà, do sơ suất về kỹ thuật Ban tổ chức xin nhận thiếu sót đối với các giới tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều đông

GNO - Chiều xuống nhanh, mới 5 giờ chiều mà đã xâm xẩm tối. Mạ tôi sai mấy đứa con ra đụn rơm lôi cho đầy hai trác rơm. Lôi rơm là một công việc đơn giản nhưng hơi mệt bởi vì lôi từng nhúm rơm khô nhỏ, dận cho đầy hai cái trác đan bằng tre thì rã cả tay.

Thông tin hàng ngày