Tổ đình Ấn Quang tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát

Tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát tại tổ đình Ấn Quang
Tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát tại tổ đình Ấn Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 20-4, tại tổ đình Ấn Quang (quận 10, TP.HCM), đã diễn ra lễ tưởng niệm lần thứ 26 ngày Thượng tọa Thích Minh Phát, Ủy viên Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.HCM, nguyên Phó ban Quản trị tổ đình Ấn Quang.
Tổ đình Ấn Quang tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát ảnh 1

Di ảnh Thượng tọa Thích Minh Phát tại Tổ đường

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ tổ đình Ấn Quang; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín – đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM, chư tôn đức các tự viện và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 26 ngày Thượng tọa Thích Minh Phát viên tịch.

Tổ đình Ấn Quang tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát ảnh 2

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức tưởng niệm

Tại Tổ đường, chư tôn đức giáo phẩm đã niêm hương tưởng niệm Giác linh Thượng tọa Thích Minh Phát, tưởng nhớ đến công hạnh của Thượng tọa suốt đời tận tụy phục vụ đạo pháp và chúng sanh, góp phần công đức lớn công cuộc xây dựng và phát triển tổ đình Ấn Quang.

Tổ đình Ấn Quang tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát ảnh 3

Tưởng nhớ đến công hạnh của Thượng tọa suốt đời tận tụy phục vụ đạo pháp và chúng sanh

Tổ đình Ấn Quang tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát ảnh 4

Thượng tọa Thích Minh Phát là người góp phần công đức lớn công cuộc xây dựng và phát triển tổ đình Ấn Quang

Tổ đình Ấn Quang tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát ảnh 5

Chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM thành kính tưởng niệm

Tổ đình Ấn Quang tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát ảnh 6

Thượng tọa Thích Minh Phát sinh ngày 20-6-1956 tại Chợ Lớn (quận 10, TP.HCM) trong gia đình nhân hậu, kính tin Tam bảo nhờ đó hạt giống Bồ-đề ngày càng phát triển

Tổ đình Ấn Quang tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát ảnh 7

Năm 1964, Thượng tọa Thích Minh Phát được song thân cho xuất gia học đạo với cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Giám đốc Phật học đường Nam Việt, viện chủ tổ đình Ấn Quang

Tổ đình Ấn Quang tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát ảnh 8

Năm 1974, khi Hội đồng Quản trị tổ đình Ấn Quang và các cơ sở trực thuộc được thành lập, Thượng tọa được cử làm chức Phó tổng Quản sự, kiêm chức Tri khố tổ đình, chăm lo công việc ăn ở cho đại chúng một cách chu toàn cho đến ngày viên tịch

Tổ đình Ấn Quang tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát ảnh 9

Năm 1993, sau khi Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ III, Thành hội Phật giáo TP.HCM lần thứ IV, Thượng tọa được thỉnh làm Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN, Ủy viên Tiểu ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM

Tổ đình Ấn Quang tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát ảnh 10

Ngoài trọng trách vận động tài chánh ẩm thực cho Trường Cơ bản Phật học Đại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa, Thượng tọa còn nỗ lực yểm trợ cho các trường Cơ bản Phật học các tỉnh, thành phố, góp phần đào tạo Tăng Ni tài đức cho Giáo hội

Tổ đình Ấn Quang tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát ảnh 11

Thể hiện tinh thần ưu đời mẫn thế qua các mặt công tác từ thiện xã hội trên khắp mọi miền đất nước; nơi nào có thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn; bệnh tật, đói khát là nơi đó có hình ảnh và tài vật cứu trợ của Thượng tọa

Tổ đình Ấn Quang tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát ảnh 12

Thượng tọa còn dành nhiều thời gian biên soạn những tác phẩm để lưu lại cho hậu thế, gồm có: Đời sống Đức Điều Ngự, Xuân vô năng thắng, Giai thoại nhà Thiền, Các nghi thức tụng niệm và chúc tán, Khoa cúng Tổ Kiều Đàm Di Mẫu, Tu chỉnh Giới đàn Ni…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày