Từ khóa: Tôn giáo
Tìm thấy 6 kết quả
Có những ngày mà đến rất nhiều năm sau tôi vẫn sẽ còn nhớ mãi... Ảnh: AP

Năm 2020 - Bài học lớn về sự vô thường

GN - Nước Mỹ trải qua một năm sống trong đỉnh dịch cùng Corona virus. Tôi cũng đã ở đó. Có những ngày mà đến rất nhiều năm sau tôi vẫn sẽ còn nhớ mãi, rằng tôi đang sống trong một đất nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới, tỷ lệ tử vong cao nhất...

Thông tin hàng ngày