Trang nghiêm lễ truy điệu, cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhập bảo tháp

Cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhập bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Viên Minh
Cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhập bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Viên Minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, đúng 9 giờ ngày 24-10 (19-9-Tân Sửu), tại tổ đình Viên Minh (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) trang nghiêm cử hành lễ truy điệu Đức Pháp chủ GHPGVN, theo nghi thức cao nhất của Phật giáo.
Giác linh đài Đức Pháp chủ GHPGVN

Giác linh đài Đức Pháp chủ GHPGVN

Tại tổ đình Viên Minh (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội), Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Lễ tang, Ban Tổ chức lễ tang, sơn môn pháp phái đã chính thức cử hành trang nghiêm lễ truy điệu Đức Pháp chủ GHPGVN, theo nghi thức cao nhất của Phật giáo.

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tham dự lễ truy niệm

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tham dự lễ truy niệm

Đến chứng minh, tham dự lễ truy điệu có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão Hòa thượng Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật, Trưởng ban Lễ tang; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; chư vị Trưởng lão Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh.

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự GHPGVN có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Tổ chức lễ tang; Hòa Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực ban Tổ chức lễ tang, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội; Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, các tỉnh thành phía Bắc; Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, đại diện các cơ sở tự viện, cùng đại diện dòng tộc họ Bùi đã trở về chốn Tổ Viên Minh đảnh lễ, tưởng niệm.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP.Hà Nội tham dự

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP.Hà Nội tham dự

Đại diện các cơ quan Trung ương, TP.Hà Nội có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cùng lãnh đạo các Bộ, Sở, ban, ngành Trung ương, TP.Hà Nội, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phú Xuyên và địa phương sở tại.

Trước khi cử hành nghi lễ cung thỉnh kim quan Đức Pháp chủ nhập bảo tháp, trong thời khắc thiêng liêng, khung cảnh uy nghiêm khói trầm quyện tỏa trước Giác linh đài Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN, thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh dâng lời tưởng niệm. (Đọc toàn văn bài tưởng niệm tại đây).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng dâng lời tưởng niệm của GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng dâng lời tưởng niệm của GHPGVN

Lời tưởng niệm cho biết trước đạo phong tôn kính của ngài “chúng con xin mượn ngôn từ thô thiển ôn lại những công hạnh cao cả của ngài để làm tấm gương tu tập cho hàng hậu học”. Theo đó, hành trạng, công hạnh của ngài từ thuở đồng chân nhập đạo, sơ tâm xuất gia đến ngày về cõi Phật, ngài một lòng tinh tấn tu hành, giới đức tinh nghiêm, giữ lối sống thiền môn thanh tịnh gần gũi, trọn lòng giữ đạo. Ngài thường dạy: Chùa to Phật lớn vẫn không quý bằng đạo vị Thầy - Trò, Thầy - Trò tương tục mới là mạch sống Phật môn. Từ khi nhận được di huấn của Thầy Tổ, ngài nhất hướng giữ gìn, trùng hưng chốn Tổ. Qua đó, ngài đã truyền trao di sản vô giá cho Tăng Ni, Phật tử GHPGVN.

Lời tưởng niệm cũng nêu bật công hạnh cao cả của ngài đạt được ở cõi tạm chính là ba điều mà thiên hạ ai ai cũng đều cúi đầu kính ngưỡng, đó là NGÔI VỊ CAO NHẤT, TUỔI THỌ DÀI NHẤT, ĐỨC ĐỘ SÁNG NHẤT.

Giờ đây, trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài hương trầm quyện tỏa, toàn thể Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, toàn thể Tăng, Ni và Phật tử chúng con xin thành kính thắp nén hương lòng cúng dường Giác linh Ngài. Kính nguyện Giác linh Đức Pháp chủ bất vong nguyện lực, tái hiện đàm hoa, phát triển đạo vàng, quang vinh họ Thích”, Trưởng lão Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh xúc động dâng lời tưởng niệm.

Trong giờ phút thiêng liêng, lời tưởng niệm dâng lên Đức Pháp chủ GHPGVN tôn kính cũng là lời tuyên quyết toàn thể Tăng Ni, Phật tử chúng con nguyện thực hiện di nguyện của ngài để xây dựng và phát triển ngôi nhà GHPGVN ngày càng hưng thịnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự điều hành lễ truy niệm đã nêu đôi nét về hành trạng của Đức Pháp chủ GHPGVN

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự điều hành lễ truy niệm đã nêu đôi nét về hành trạng của Đức Pháp chủ GHPGVN

Đại lão Hòa thượng là bậc chân tu uyên thâm Phật pháp, giới đức thâm sâu, chí nguyện độ sinh phi thường cao cả, đã đóng góp to lớn của ngài trong việc thừa hành Phật pháp, trên ý nghĩa phụng sự việc Tăng sai với nhiều trọng trách. Đặc biệt, trong việc biên soạn, dịch thuật, trước tác các tác phẩm về Phật học Việt Nam; Ngài dành cả cuộc đời cho sự nghiệp biên soạn, chú giải Đại Từ điển Phật học; Chú giảng và thuyết giảng kinh Lăng Nghiêm, Đề cương kinh Pháp Hoa, kinh Bách dụ, Phật Tổ tam kinh, Phật học là tuệ học, kinh Di Đà Viên Trung sao, Bát Nhã Dư âm; Các bộ Luật Tỷ-khiêu, Luật Tỷ-khiêu-ni lược ký.

Trên cương vị tối cao, ngài vẫn sống thanh tịnh, ung dung tự tại, theo gương Bách Trượng Tổ sư “nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực”, tại ngôi cổ tự giữa vùng nông thôn Bắc Bộ. Ngài dạy “Sự học đâu cần chùa to, cảnh lớn đó chỉ là phương tiện, còn linh hồn của nó là thầy – trò trong quan hệ tu tập, hành trì”.

Chư tôn giáo phẩm tham dự lễ truy niệm

Chư tôn giáo phẩm tham dự lễ truy niệm

Với vai trò là bậc sứ giả Như Lai, bằng tinh thần phụng sự Đạo pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, với hơn trăm năm trụ thế, ba phần tư thế kỷ hoằng dương Chánh pháp, là đống lương trong Phật pháp, mô phạm chốn rừng thiền, Đại lão Hòa thượng là hiện thân của Giới luật, là thọ mạng của Phật pháp. Trên cương vị Luật sư, Giới sư của các Giới đàn, Đại lão Hòa thượng đã khai thông giới thân huệ mệnh cho nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử; Đã cùng chư tôn đức mở trường Phật học đào tạo Tăng tài cho Giáo hội. Qua đó, nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử trở thành pháp khí Đại thừa truyền trì mạng mạch Phật pháp, Trưởng tử Như Lai, tiến tu giải thoát, lợi lạc hữu tình, tốt đời đẹp đạo… đã không ngừng đóng góp cho ngôi nhà Phật pháp VN ngày càng phát triển vững mạnh, trang nghiêm, hưng thịnh huy hoàng trong lòng dân tộc.

Trải qua nhiều nhiệm kỳ, với những cống hiến cao quý, Đại lão Hòa thượng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN, nhiều Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (2007), Đại lão Hòa thượng được toàn thể Đại biểu suy tôn ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN cho đến ngày về cõi Phật.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đọc lời cảm tạ của Ban Tổ chức

Thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Tang lễ, Ban Tổ chức lễ tang, môn sơn pháp phái, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức tang lễ đã đọc lời cảm tạ tri ân đến lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các Bộ, ban, sở, ngành, lãnh đạo các cơ quan TP.Hà Nội và các tỉnh thành; các đại sứ quán, đoàn ngoại giao, thư phân ưu của Phật giáo Lào, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Myanmar…; đại diện các tôn giáo bạn; chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Giáo hội các cấp đã trực tiếp đến tổ đình Viên Minh tưởng niệm, gởi điện thư, vòng hoa phân ưu cùng GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử trong những ngày diễn ra tang lễ cũng như đã đến dự lễ truy niệm, cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN và toàn thể đạo tràng đã nhập từ bi quán tưởng niệm.

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Tăng Ni tụng thời kinh Chuyển Pháp luân cúng dường trước Giác linh đài Đức Pháp chủ GHPGVN

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Tăng Ni tụng thời kinh Chuyển Pháp luân cúng dường trước Giác linh đài Đức Pháp chủ GHPGVN

Tiếp đó, thể theo di huấn, toàn thể chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Tăng Ni, Phật tử đã trì tụng thời kinh Chuyển Pháp luân cúng dường trước Giác linh đài Đức Pháp chủ GHPGVN, cầu nguyện thế giới hòa bình chúng sinh an lạc.

Sau thời kinh cúng dường, Ban Nghi lễ cử hành nghi thức di quan, môn đồ đệ tử thành kính cung thỉnh linh mô, bát hương, di ảnh, y bát rời Giác linh đường trong tiếng niệm Phật liên hồi của toàn thể đạo tràng, hòa âm ba của chuông trống Bát nhã, cùng cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng từ từ đến nhập Bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Viên Minh.

Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Đại thọ 105 năm, Hạ lạp: 85 năm.

Đại diện các cơ quan dự lễ truy niệm Đức Pháp chủ

Đại diện các cơ quan dự lễ truy niệm Đức Pháp chủ

Lễ truy điệu tưởng niệm tổ chức đồng thời tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM). Lễ truy điệu, lễ cung thỉnh thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng được thực hiện trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu Giáo hội các cấp, cùng thời điểm trên, các cơ sở tự viện trong cả nước đều cử ba hồi chuông trống Bát nhã bái biệt Đức Pháp chủ tôn kính.

Theo di huấn của Đức Pháp chủ: “không tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh; Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Do đó, Ban Lễ tang, Ban Tổ chức lễ tang tổ chức lễ truy điệu ngắn gọn, đơn giản.

Hình ảnh lễ cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhập Bảo tháp tại tổ đình Viên Minh:

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đảnh lễ Giác linh Đức Pháp chủ GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đảnh lễ Giác linh Đức Pháp chủ GHPGVN

Hình ảnh chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và đại diện lãnh đạo Trung ương, TP.Hà Nội, huyện Phú Xuyên và toàn thể đạo tràng đọc kinh Chuyển Pháp luân cúng dường Đức Pháp chủ:

Thượng tọa Thích Đức Thiện điều hành lễ truy niệm, Thượng tọa Thích Minh Quang dẫn chương trình
Thượng tọa Thích Đức Thiện điều hành lễ truy niệm, Thượng tọa Thích Minh Quang dẫn chương trình

Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ đệ tử cung thỉnh linh mô, bát hương, di ảnh, y bát rời Giác linh đường - cung thỉnh kim quan nhập bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Viên Minh:

Bảo tháp Đại lão Hòa thượng trong khuôn viên tổ đình Viên Minh, nơi gắn bó cả hành trình tu tập hơn trăm năm của Đại lão Hòa thượng

Bảo tháp Đại lão Hòa thượng trong khuôn viên tổ đình Viên Minh, nơi gắn bó cả hành trình tu tập hơn trăm năm của Đại lão Hòa thượng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác linh đài Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhuận Hiền

Tiền Giang: Lễ húy kỵ Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhuận Hiền, Thành viên Hội đồng Chứng minh

GNO - Tại chùa Linh Quang (H.Châu Thành, Tiền Giang), sáng 20-7, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ húy kỵ lần thứ 16 Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhuận Hiền, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo H.Châu Thành, viện chủ chùa.

Thông tin hàng ngày