Trung Quốc: Chùa Ngọc Tuyền - thành phố Đương Dương, tỉnh Hồ Bắc khai Tam Đàn đại giới

Giới là căn bản vô thượng Bồ đề, trưởng dưỡng tất cả các căn lành, chư Phật ba đời đều nhờ xuất gia thọ cụ túc giới mà được thành Phật. Lại nương theo lời di giáo của đức Thế Tôn, nối hạt giống chư Phật, nối tuệ mạng chư Phật, tiếp dẫn đàn hậu học, làm rạng rỡ giới pháp của đức Như Lai. Qua sự phê chuẩn của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, chùa Ngọc Tuyền - thành phố Đương Dương, tỉnh Hồ Bắc quyết định vào ngày mồng 1/8 đến 30/8 âl sẽ truyền trao "Tam Đàn Đại Giới" cho chúng nam xuất gia. Đàn giới lần này sẽ rất nghiêm khắc và chấp hành nghiêm túc theo biện pháp quản lý truyền giới của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc.

quoc 1.jpg

Nơi dạy tứ oai nghi cho tân giới tử

 

- Thời gian truyền giới: Từ ngày 19/9 đến 18/10 năm 2009 (mồng 1/8 đến mồng 1/9 âl), giới kỳ 30 ngày

- Nhân số thọ giới : Chùa Ngọc Tuyền hạn định nghiêm túc về nhân số tân giới tử chúng nam là trong vòng 300 vị

quoc 2.jpg

Pháp sư Thiên Tùng dạy tứ oai nghi cho tân giới tử

quoc3.jpg

Người thọ giới cần phải có đủ điều kiện sau đây:

- Giới tử phải là người có lòng tín ngưỡng thuần chánh, yêu nước tuân thủ pháp luật (không tranh chấp bất cứ điều gì với luật pháp), sáu căn đầy đủ, thân thể khỏe mạnh, tiền sử không có bệnh truyền nhiễm

- Giới tử tuổi từ 20 đến 59, trình độ văn hóa từ sơ trung (cấp 2) trở lên, sau khi xuất gia phải tu học trong tự viện một năm trở lên, phải trải qua sự khảo sát của đoàn thể tự viện, mới phù hợp với điều kiện thọ giới.

- Giới tử bắt buộc phải có giấy CMNN, giấy khám sức khỏe và giấy chứng nhận cư trú trong chùa, do Hiệp hội Phật giáo địa phương cấp,thông qua hội đồng truyền giới của Hiệp hội Phật giáo tỉnh phụ trách kiểm tra sau đó mới được cho phép đăng kí.

- Tiến hành cuộc thi vấn đáp cho giới tử trước giảng đường, khảo sát xem giới tử có hiểu rõ ý nghĩa thọ giới không, có thể tụng thuộc lòng "hai thời khóa tụng""Tỳ Ni Nhật Dụng" không. Người không hợp cách không được vào giảng đường.

- Yêu cầu giới tử mỗi ngày lên Bảo Điện tọa hương, để thích ứng với qui luật của chùa Ngọc Tuyền. Người không kiên trì không được vào giảng đường

- Giới tử trong tỉnh, phải nương theo chúng Sa-di thường trụ của tự viện làm chủ. Yêu cầu các giới tử ngoài tỉnh, phải có giấy chứng nhận, giấy giới thiệu của Hiệp hội Phật giáo địa phương, và sự đồng ý của Hiệp hội Phật giáo tỉnh nơi thọ giới

- Các giới tử cầu thọ giới đến từ Hồng Kông, Ma Cau, Đài Loan và ngoài nước, ngoài những điều kiện mà người thọ giới đã chuẩn bị đầy đủ theo qui định ra, còn phải mang theo giấy chứng nhận, và thư giới thiệu của tự viện, của đoàn thể có liên quan, phải qua sự đồng ý của cơ quan hành chánh tôn giáo chính phủ cấp tỉnh. Sau khi làm hồ sơ xong đệ trình lên Hiệp hội Phật giáo TQ, thì giới tử đó mới được tiếp nhận.

quoc 4.jpg

Pháp sư Khoan Tường -Phương trượng chùa Ngọc Tuyền và các giới tử, long trọng nghinh thỉnh Pháp sư Tâm Kế

 

Pháp sư Khoan Tường - Phương trượng chùa Ngọc Tuyền và Pháp sư Khoan Ngộ - Phương trượng chùa Độ Môncùng 300 tân giới tử long trọng nghinh thỉnh Hòa thượng Yết ma cho Đại giới đàn chùa Ngọc Tuyền lần này, đó là Pháp sư Tâm Kế - Phương trượng chùa Chương Hoa, thành phố Sa, Kinh Châu, Phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hồ Bắc, kiêm ban quản trị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc.

quoc 5.jpg

 

Pháp sư Tâm Kế niêm hương

Tam sư:

- Hòa thượng đàn đầu: Trưởng lão Truyền Ấn

- Yết-ma: Pháp sư Tâm Kế - Phương trượng chùa Chương Hoa, thành phố Sa, Kinh Châu, Phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hồ Bắc, kiêm ban quản trị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc

- Giáo thọ: Pháp sư Khoan Tường - Phương trượng chùa Ngọc Tuyền

 

Thất chứng:

- Đệ nhất Tôn chứng A-xà-lê: Pháp sư Chánh Từ - Phương trượng Thiền tự Hoằng Hóa, núi Đông Phương, thành phố Hoàng Thạch. Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hồ Bắc.

- Đệ nhị Tôn chứng A-xà-lê : Pháp sư Long Tỉnh - Phương trượng chùa Ngọc Thông - thành phố Vũ HánPhó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hồ Bắc.

- Đệ tam Tôn chứng A-xà-lê : Pháp sư Long Ấn - Phương trượng chùa Qui Nguyên - thành phố Vũ Hán. Phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hồ Bắc.

- Đệ tứ Tôn chứng A-xà-lê: Pháp sư Kiên Quang - Phương trương chùa Linh Tuyền - thành phố Ngạc Châu. Phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hồ Bắc.

- Đệ ngũ Tôn chứng A-xà-lê : Pháp sư Hoằng Nhẫn - Thủ tòa chùa Ngọc Tuyền, thành phố Đương Dương

- Đệ lục Tôn chứng A-xà-lê: Pháp sư Thánh Quân - Trụ trì chùa Cổ Đức, thành phố Tương Phàn. Phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo, tỉnh Hồ Bắc

- Đệ thất Tôn chứng A-xà-lê : Pháp sư Minh Cơ - Giám viện chùa Tứ Tổ, Huỳnh Mai

 

quoc 6.jpg

Thất tôn chứng đang chờ ban thỉnh sư

quoc 7.jpg

Đội nghi trượng nghinh thỉnh Thất Tôn Chứng

quoc 8.jpg

Lễ Phật

quoc 9.jpg

 

Giới thiệu Thất Tôn chứng

quoc 10.jpg

Nghi dung Thất Tôn chứng

quoc 11.jpg

quoc 12.jpg

quoc 13.jpg

quoc 14.jpg

Các giới tử đang lễ sám

quoc 15.jpg

quoc 16.jpg

Giới tử trang nghiêm

quoc 17.jpg

Các tân giới tử cầu thọ giới đang chờ đợi các pháp sư dẫn lễ sắp đàn trước điện Thiên Vương

quoc 18.jpg

Buổi tốicác tân giới tử cầu thọ giới tụng "Kinh Pháp Hoa" tại trai đường

quoc 19.jpg

quoc 20.jpg

quoc 21.jpg

Sái tịnh

quoc 22.jpg

quoc 23.jpg

Sám hối trước khi đăng đàn thọ giới

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thưởng thức múa lân vui nhộn ngày Tết Việt giữa băng giá nước Pháp

Tết Việt ở trung tâm tu học Làng Mai tại Pháp

GNO - Làng Mai là một trung tâm thiền tập do Thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng lập đầu năm 1982, tọa lạc tại miền Tây Nam nước Pháp. Làng Mai có tên tiếng Pháp là Village des pruniers, tiếng Anh là Plum Tree Village, gọi tắt là Plum Village.
Cái gì rồi cũng đến, đến rồi qua, qua rồi mất

Cái gì rồi cũng đến, đến rồi qua, qua rồi mất

GNO -… Lẽ thật của một ngày, của một năm, đến kết thúc của một đời không khác nhau. Chúng ta biết được một ngày thì chúng ta có thể biết được một năm. Biết được một năm thì chúng ta có thể biết được một đời.

Thông tin hàng ngày