Trung Quốc: Phật giáo dùng các phương thức làm lễ cầu phước cho đất nước, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước

Ngày 01/10/2009, Phật giáo trên toàn quốc cùng tứ chúng đệ tử tổ chức các phương thức cầu nguyện nhân kỷ niệm 60 chu niên ngày thành lập đất nước. Dùng các hình thức như thượng cờ nước, tổ chức pháp hội, xem chương trình khai mạc lễ Quốc khánh..., cầu nguyện quốc gia phồn vinh phú cường, dân tộc đoàn kết, xã hội hài hòa, nhân dân an lạc.

Hồng Kông: Hội Liên hiệp Phật giáo long trọng tổ chức "Pháp Hội cầu phước kỷ niệm 60 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa"

Ngày 19/9, Để chúc mừng lễ Quốc Khánh kỷ niệm 60 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Hội Liên hiệp Phật giáo Hồng Kông, long trọng tổ chức "Pháp Hội cầu phước, kỷ niệm 60 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa" tại Causeway Bay (nơi tập trung vui chơi giải trí HK). Đến tham gia lễ này có hơn 40 hội thuộc các giới chính trị, đơn vị chức viên và hơn 400 đại biểu đoàn xã... . Ông Tăng Đức Thành - Cục Trưởng Cục Sự Vụ Dân Chính, lãnh trách nhiệm chủ trì đón tiếp khách quý. Trưởng lão Giác Quang - Hội trưởng Hội Liên Hiệp Phật Giáo Hồng Kông, pháp sư Vĩnh Tinh - Phó Hội Trưởng, ông Lâm Hán Cường - Phó Hội Trưởng, ông Khu Hạo Danh - Trưởng Bí Thư và ông Hà Đức Tâm - Đổng Sự Thường Vụ Kiêm Ty Khố (kinh doanh tài vụ) đồng tham dự mừng lễ Quốc Khánh

caunguyen 1.jpg

Trưởng lão Giác Quang - Hội trưởng Liên hiệp Phật giáo HK

Pháp hội do Trưởng lão Giác Quang - Hội trưởng Liên hiệp Phật giáo HK, pháp sư Vĩnh Tinh - Phó Hội Trưởng Liên Hiệp Phật giáo HK kiêm Hội trưởng Bồ Đề Học Hội, pháp sư Trí Huệ - trụ trì chùa Bảo Liên Thiền HK kiêm chủ nhiệm Tổng vụ Liên Hiệp Phật giáo HK, pháp sư Thiệu Căn - Hội trưởng Hội Tăng Già Phật giáo HK kiêm Đổng sự Liên hiệp Phật giáo HK, pháp sư Tuyền Tuệ - trụ trì Học Xứ Lăng Nghiêm kiêm cố vấn vinh dự Phật giáo HK cùng chủ trì pháp hội.

MR. VARAPOL CHENSAVASDIJAI - Lãnh sự quán Thái Lan tại HK, Mr. P. AJITHAKUMAR - Lãnh sự quán Ấn Độ, nữ sĩ Lý Bình Diệp - trợ lý cấp cao Ban hành chánh Trung ương chính phủ, tiến sĩ Thang Ân Giai - Viện trưởng học viện Khổng giáo, ông Trương Cẩm Hồng - Phó chủ tịch hội Liên hiệp Đạo giáo HK, ông Diệp Vĩ Minh - Nghị viên hội Lập pháp, Lý Gia Âm, Thi Triển Hùng - Ủy viên Hội Nghị Chính trị Hiệp thương, Lư Thụy An đại biểu nhân dân, Thái Tố Ngọc - Nghị viên Tiền Lập pháp, Trần Nghệ - chuyên viên sự vụ Dân chính khu Bắc đồng tham gia lễ Quốc Khánh.

caunguyen 2.jpg

Trưởng lão Giác Quang - Hội trưởng Hội Liên Hiệp Phật Giáo Hồng Kông và Ông Tăng Đức Thành - Cục Trưởng Cục Sự Vụ Dân Chính,mỗi người gióng lên ba tiếng chuông cầu nguyện

Sáu tiếng đại hồng chung trầm hùng trang nghiêm được gióng lên trong pháp hội, Ông Tăng Đức Thành nói: Nương nhờ buổi chúc nguyện này, tổ quốc sẽ được giàu mạnh, nền kinh tế Hồng Kông phồn vinh, phong điều vũ thuận, chấm dứt nạn tai, thế giới hòa bình nhân dân an cư lạc nghiệp.

Trưởng lão Giác Quang phát biểu, Trưởng lão rất hoan hỷ đón mừng ngày trọng đại này, mong rằng kinh tế càng ngày càng dồi dào, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, cuộc sống của 13 ức nhân dân được cải thiện, đất nước Hồng Kông sẽ tiếp tục ổn định.

caunguyen 3.jpg

Hoạt động chúc mừng Quốc Khánh lần này cùng với các đoàn xã khác có chỗ bất đồng, cho nên Liên hiệp Phật giáo HK chọn hình thức niệm tụng "Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật" để chúc mừng Quốc Khánh. Đại ý trong kinh văn là dùng trí tuệ Phật pháp để hộ trì nội tâm, khải phát trí tâm, thanh tịnh tự tâm. Từ đó có thể hướng ngoại cải thiện quan hệ giữa người và người, cải thiện quan hệ giữa người với xã hội, để đem đến sự hài hòa và ổn định cho xã hội.

Tỉnh Hà Bắc: Thiền tự Chân Giác - Hiệp hội Phật giáo thành phố Bảo Định tổ chức pháp hội đóng chuông cầu nguyện

Ngày 01/10/2009 , Hiệp hội Phật giáo thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc tổ chức pháp hội đóng chuông cầu phước lễ Quốc Khánh tại Thiền tự Chân Giác. Hiệp hội Phật giáo Bảo Định vận dụng hình thức trang nghiêm long trọng trong pháp hội bằng âm thanh đại hồng chung trầm hùng ấm cúng, chúc mừng 60 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, chúc mừng tổ quốc phồn vinh xương thạnh, quốc thái dân an. Các nhà lãnh đạo chính trị đảng thành phố Bảo Định và hơn 300 tín chúng cùng quý quan khách đến từ Giang Tô, Bắc Kinh, Quảng Đông, Thiên Tân, Nội Mông... đồng tham gia pháp hội cầu nguyện.

caunguyen 4.jpg

Nghi thức đóng chuông cầu nguyện

Nghi thức đóng chuông chính thức bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Pháp sư Chân Quảng - trụ trì Thiền Tự Chân Giác, kiêm Hội trưởng hiệp hội Phật giáo thành phố Bảo Định chủ trì buổi lễ. Pháp sư đã sái tịnh quanh "đại hồng chung Hài Hòa Kiết Tường" vừa mới đúc để cầu nguyện cho Tổ quốc.

caunguyen 5.jpg

Cùng các vị khách quý

Trong lời phát biểu cảm tưởng, Cục Trưởng Lý Đồng Tụ - Cục Sự Vụ Tôn giáo Dân tộc thành phố Bảo Định, đánh giá cao độ thành tích công tác của Hiệp hội Phật giáo thành phố, đồng thời yêu cầu Phật giáo Bảo Định, nên duy trì bảo hộ bộ mặt xã hội ổn định, phát triển, thiết lập nền nhân văn cho Bảo Định, mang đến sức sống cho Bảo Định, đem sự hài hòa cho Bảo Định. Dựa vào đó mà làm những cống hiến tương ưng cho cộng đồng. Dựa vào đó mà đóng góp những cống hiến tương ưng cho xã hội

Sau lời đáp tạ của Pháp sư Chân Nguyên - Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Bảo Định, Pháp hội đóng chuông cầu phước đã kết thúc viên mãn trong tiếng đại hồng chung trầm hùng, tiếng vỗ tay vang dậy, tiếng cười giải thoát của chư Tôn đức và quí quan khách.

Trùng Khánh: Chùa Hoa Nham chính thức khai mạc "triển lãm thư họa 60 năm dựng nước"

Ngày 01/10/2009 , chính thức khai mạc triển lãm "thư pháp, hội họa, hình ảnh khánh chúc 60 chu niên dựng nước" tại phòng nghệ thuật lầu Hoằng Pháp chùa Hoa Nham - Trùng Khánh, thời gian triển lãm là 8 ngày (01/10 đến 08/10). Trong đó có nêu ra rất nhiều nhà thư pháp, các học sĩ nổi tiếng và thủ bút của Pháp Sư Đạo Kiên .

caunguen 6.jpg

Tỉnh Phúc Kiến, thành phố Hạ Môn: Chùa Diên Thọ 7

Ngày 30/9 đến 02/10, Để chúc mừng kỷ niệm 60 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, chùa Diên Thọ - thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến long trọng tổ chức pháp hội cầu phước và nghi thức phóng sanh. Ngày 30 l ễ bái Bảo Sám Dược Sư; ngày 01/ 10 l ễ bái Thủy Sám Kiết Tường, chiều phóng sanh; Ngày 02/ 10 l ễ bái Bảo Sám Thiên Phật. Đồng thời chúc phúc cho Tổ quốc vĩ đại được phồn vinh xương thạnh, quốc thái dân an, thiện nam tín nữ tiêu tai tiêu nạn, tăng phước tăng thọ. 

caunguyen 7.jpg

Tỉnh Cam Túc, thành phố Vũ Uy: Chùa Cưu Ma La Thập triển lãm thư họa, chúc mừng kỷ niệm 60 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

caunguyen 8.jpg
caunguyen 9.jpg

Đức Ban Thiền thứ 11 Tây Tạng tham gia đại hội khánh chúc Quốc Khánh trên cổng lầu Thiên An Môn

caunguyen 10.jpg

Thành phố Thượng Hải: Thiền tự Ngọc Phật.

caunguyen11.jpg

Chư tôn thiền đức tăng Thiền tự Ngọc Phật cử hành nghi thức thượng quốc kỳ, hát quốc ca nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập đất nước

caunguyen 12.jpg

Khê: Chùa Nam Hoa - Tổ đình Thiền tông

caunguyen 13.jpg

Tỉnh Phúc Kiến, thành phố Hạ Môn: Chùa Hồng Sơn

caunguyen 14.jpg

Tỉnh Phúc Kiến, Thành phố Bồ Điền: Chùa Quảng Hóa

caunguyen 15.jpg

caunguyen 16.jpg

Thành phố Hạ Môn: Chùa Nam Phổ Đà

caunguyen 17.jpg

caunguyen 18.jpg

Tỉnh Phúc Kiến, Thành phố Hạ Môn: Các học tăng Phật học viện Mân Nam xem chương trình khai mạc trực tiếp lễ Quốc Khánh trên kênh truyền hình

caunguyen 19.jpg

caunguyen 20.jpg

Hạ Môn: Thiền viện Thạch Thất cử hành lễ hội truyền đăng chúc mừng Quốc Khánh

caunguyen 21.jpg

caunguyen 22.jpg

caunguyen 23.jpg

caunguyen 24.jpg

Tỉnh Giang Tô, thành phố Nam Tông: Toàn thể tăng chúng, cư sĩ chùa Thái Bình cử hành nghi thức thượng cờ

caunguyen 25.jpg

Cửu Hoa Sơn: Hiệp hội Phật giáo nhiệt liệt chúc mừng kỷ niệm 60 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa

caunguyen26.jpg

caunguyen 27.jpg

Tỉnh Giang Tây, núi Thanh Nguyên: Thiền tự Tịnh Cư

caunguyen 28.jpg

Tỉnh Giang Tô, Thành phố Từ Châu: Thiền tự Hưng Hóa

caunguyen 29.jpg

caunguyen 30.jpg

caunguyen 31.jpg

Tỉnh Giang Tây: Thiền tự Đại Kim Sơn

caunguyen 32.jpg

Thành phố Thiên Tân: Thiền viện Đại Bi

caunguyen 33.jpg

Tỉnh An Huy: Thành phố Tuyên Thành: Chùa Hoằng Nguyện

caunguyen 34.jpg

Tỉnh Hà Nam: Chùa Thiếu Lâm Tung Sơn, xem duyệt binh lễ Quóc Khánh

caunguyen 35.jpg

Tỉnh Hồ Nam : Toàn thể tăng chúng Phật học viện Hồ Nam xem duyệt binh

caunguyen 36.jpg

caunguyen 37.jpg

Tỉnh Hà Bắc: Hội công đức từ thiện Phật giáo

caunguyen 38.jpg

Vũ đạo "Ai Bảo Tôi Không Ngoan"

caunguyen 39.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1180 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cuộc du hành của Tử thư Tây Tạng

GNO - Đối với những người học Phật, hoặc có sự quan tâm đến kho tàng sách vở và thư tịch phong phú của Phật giáo, Tử thư Tây Tạng là cái tên khá quen thuộc. Tuy vậy, có lẽ không nhiều người trong chúng ta biết được về tiểu sử thú vị và dị thường của nó.
Truyền giới Bồ-tát trong Đại giới đàn Huệ Hưng tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Anh Quốc

Chưa phát tâm thọ giới Bồ-tát có ảnh hưởng đến tu học?

GNO - Tôi là Phật tử đã phát nguyện quy y Tam bảo và thọ trì năm giới. Gần đây, những bạn đồng tu khuyên tôi phải nên phát nguyện thọ giới Bồ-tát. Các bạn ấy nói, nếu không thọ giới Bồ-tát thì khi chết đi, tái sinh lại không còn là Phật tử nữa, vì năm giới đã mất.
Tam quan chùa Hồng Ân trong ngày khai hội Lim

Bắc Ninh: Thỉnh chuông trống chùa Hồng Ân khai hội Lim

GNO - Hội Lim là lễ hội lớn nhất ở tỉnh Bắc Ninh. Sau 3 năm tạm dừng vì dịch Covid, năm nay, H.Tiên Du tiếp tục tổ chức hội Lim nhằm phát huy, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của quê hương Kinh Bắc và quảng bá hình ảnh, con người, quê hương Tiên Du.

Thông tin hàng ngày