Trung Quốc: Quận chúa Lệ Thiện - Thái Lan, cung tống 53 thánh tượng Bồ Tát Phổ Hiền tôn trí tại núi Nga Mi

Vào ngày 8/3 đến 9/3/2010 , Zhaonanshala Nông (Vượng Kiết), Quận chúa Kekang Hathaway (Lệ Thiện) - Thái Lan, đã lãnh đạo hàng chục tín chúng TL, đem 53 tượng Bồ tát Phổ Hiền đúc bằng đồng tại Thái Lan, cung tống đến phụng thờ tại núi Nga Mi, được chư sơn Trưởng lão Hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi, và toàn thể chư tăng núi Nga Mi nhiệt tình đón tiếp một cách trọng thể. Đồng thời, long trọng tổ chức nghi thức nghinh Phật trước Phật tượng Thần Long Hộ Pháp của Thiền Viện Đại Phật.

quanchua 1.jpg

Tượng đồng Bồ tát Phổ Hiền bằng đồng đúc tại Thái Lan, do Quận chúa Lệ Thiện và phái đoàn cung tống từ Thái Lan  đến Trung Quốc và tôn trí tại chùa Vạn Niên - núi Nga Mi

Nghi thức nghinh Phật như pháp như luật do Pháp sư Truyền Trí - Phó hội trưởng Thường vụ Hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi chủ trì. Quận chúa Lệ Thiện và các tín chúng Thái Lan cùng chư tăng núi Nga Mi, trang nghiêm tụng niệm cầu nguyện, kiền thành lễ bái. Tiếp theo, được sự chỉ đạo của Hòa thượng Vĩnh Thọ - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi, pháp sư Truyền Trí đại biểu Hiệp Hội Phật giáo núi Nga Mi, tán dương cao độ về thiện hạnh thiện nguyện của Quận chúa và phái đoàn.

quanchua 2.jpg

Nghi thức Nghinh Phật

quanchua 3.jpg
Nghi thức niêm hương nghinh Phật do Pháp sư Truyền Trí -
Phó hội trưởng Thường vụ hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi chủ trì

quanchua 4.jpg
Quận chúa Lệ Thiện niêm hương lễ Phật

quanchua 5.jpg
Tín chúng kiền thành

quanchua 6.jpg
Pháp sư Truyền Trí đại biểu Hiệp Hội Phật giáo núi Nga Mi,
tán dương cao độ về thiện hạnh thiện nguyện của quận chúa và phái đoàn

quanchua 7.jpg
Đại biểu tín chúng Thái Lan phát biểu

quanchua 8.jpg
Tham quan Thiền viện Đại Phật

quanchua 9.jpg

quanchua 10.jpg
Quá đường thọ trai

quanchua 11.jpg
Triều bái chùa Vạn Niên

quanchau 12.jpg
Quận chúa Lệ Thiện tay cầm tâm đăng dâng cúng Bồ Tát Phổ Hiền

quanchua 13.jpg
Trước Thánh tượng Bồ Tát Phổ Hiền chùa Vạn Niên

quanchua 14.jpg
Đạp tuyết lên Sơ Điện

quanchua 15.jpg

quanhchua 16.jpg

quanchau 17.jpg
 Hợp ảnh trước Thánh tượng Bồ tát Phổ Hiền tại Sơ Điện

Trong 53 tượng Bồ tát Phổ Hiền bằng đồng này, có một tượng cao 2.1m tôn trí tại tự viện Lôi Động Bình núi Nga Mi, hai tượng cao 1.5m được tôn trí tại chùa Vạn Niên và Lưỡng tòa Sơ điện.

Sau khi kết thúc nghi thức an vị, chư tăng núi Nga Mi hướng dẫn Quận chúa Lệ Thiện, lần lượt tham quan các thắng cảnh của Thiền viện Đại Phật, chùa Báo Quốc và chùa Phục Hổ, đồng thời, đến lễ bái Thánh tượng Bồ tát Phổ Hiền tôn trí trong chùa Vạn Niên và Lưỡng tòa Sơ điện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày