Trưởng lão HT.Thích Minh Hiền viên tịch

CÁO PHÓ

TỔ ĐÌNH LINH ẨN, ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN

 caopho.jpg

TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH MINH HIỀN
(1926-2017)

KHAI SƠN TỔ ĐÌNH LINH ẨN, ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

Do niên cao lạp trưởng Hoà thượng đã thâu thần viên tịch vào hồi 4 giờ 30 ngày 7 tháng 5 năm 2017 (nhằm ngày 12 tháng 4 năm Đinh Dậu) tại tổ đình Linh Ẩn, Đài Bắc, Đài Loan. Trụ thế 92 tuổi, hạ lạp 50 năm.

Kim quan Hoà thượng được tôn trí tại tổ đình Linh Ẩn số 677/15 đường Tùng Sơn, quận Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

Lễ viếng bắt đầu chính thức cử hành vào lúc 8 giờ 00 ngày 8 tháng 5 năm 2017 (nhằm ngày 12 tháng 4 năm Đinh Dậu) tại tổ đình Linh Ẩn.

Lễ truy điệu được cử hành vào lúc 13 giờ 30 ngày 4 tháng 6 năm 2017 (nhằm ngày 10 tháng 5 năm Đinh Dậu) tại Đại lễ đường Cảnh Hạnh Đình, thành phố Đài Bắc, vào hồi 14 giờ 30 cùng ngày cử hành lễ phụng tống kim quan và trà-tỳ, sau đó xá-lợi được tôn trí và nhập bảo tháp tại khuôn viên tổ đình Linh Ẩn.

Nay cáo phó

Đài Bắc, ngày 07 tháng 05 năm 2017

TM.Sơn môn pháp phái và môn đồ pháp quyến

Thượng tọa Thích Thanh Phong

(đã ký)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày