TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TP.ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO
V/v chiêu sinh Lớp Sơ cấp Phật học khóa I (2015-2016)

NAM-MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Được sự cho phép của Ban Trị sự, Ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN TP.Đà Nẵng và sự đồng thuận của Ban Tôn giáo thành phố, Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng kính thông báo chư tôn đức Tăng Ni về việc chiêu sinh Lớp Sơ cấp Phật học khóa I (2015-2016), nhằm cung cấp kiến thức Phật pháp, giới luật căn bản và nếp sống Thiền môn cho những vị mới xuất gia hoặc đã thọ giới Sa-di/Sa-di-ni các hệ phái chưa có cơ duyên học hỏi Phật pháp, với kế hoạch như sau:

1. ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC:

- Những vị mới xuất gia (đã xuống tóc) hoặc đã thọ giới Sa-di hoặc Sa-di-ni hiện đang sinh hoạt và tu học tại các cơ sở tự viện thuộc GHPGVN.

- Tuổi đời không dưới 12 tuổi.

2. HỒ SƠ NHẬP HỌC:

- 2 đơn xin nhập học (có xác nhận của bổn sư/y chỉ sư và Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện)

- 2 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương)

- 2 bản sao văn bằng cấp I (hoặc văn bằng cao hơn nếu có)

- 2 bản sao giấy chứng điệp thọ giới Sa-di hoặc Sa-di-ni (nếu đã thọ)

- 2 bản đơn xin phát nguyện xuất gia (nếu chưa thọ giới Sa-di hoặc Sa-di-ni)

- 2 ảnh 3×4.

3. THỜI GIAN, NƠI PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ:

a. Thời gian phát và nhận hồ sơ:  Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20-8-2015 (7-6-Ất Mùi).

b. Nơi phát và nhận hồ sơ: Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng.

(Hoặc tải hồ sơ tại email: taihososocap@gmail.com (password: lopsocap).

4. THỜI GIAN HỌC VÀ KHAI GIẢNG:

a. Thời gian học khóa I: 01 năm (2015-2016), chỉ học vào các ngày Chủ nhật hàng tuần.

b. Thời gian khai giảng: Dự kiến vào 5-9-2015 (23-7-Ất Mùi).

Vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng, Ni – thế hệ trẻ có đủ trình độ kiến thức Phật học để kế thừa mạng mạch Phật pháp, Trường TCPH Đà Nẵng kính thông báo đến chư tôn đức Tăng, Ni liễu tri và tạo điều kiện cho đồ chúng mới xuất gia tham dự khóa học này để làm nền tảng cho các cấp học cao hơn về sau. 

Kính nguyện chư tôn đức Tăng, Ni Phật sự viên thành.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Chánh Văn phòng: Tỳ-kheo THÍCH HUỆ ĐĂNG - 0905052683

Phó Văn phòng: Tỳ-kheo THÍCH ĐỨC HIỆP - 01234330711              

Email: truongtcphdanang340@gmail.com

Lưu ý: Đối với các Tăng Ni sinh ngoại tỉnh, nhà trường sẽ bố trí nơi ở tại các tự viện.                                                                         

TM.BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Đại đức THÍCH CHÚC TÍN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1164 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tám nạn của người tu

GNO - Chúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp của Ngài vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền.

Thông tin hàng ngày