Truyện đọc: Đường xưa mây trắng - Phần 9 và 10

Giác Ngộ - Kính mời chư tôn đức Tăng Ni, quý độc giả nghe tiếp phần 9 và 10 của tác phẩm Đường xưa mây trắng - tác phẩm kể chuyện đời Đức Phật Thích Ca qua con mắt của chú bé chăn trâu Svasti (Cát Tường), về sau xuất gia, trở thành một vị đệ tử của Phật. Đó là chú bé cúng dường cỏ bồ đề cho Sa môn Tất Đạt Đa tĩnh tọa suốt 49 ngày trước khi thành đạo.

   >>> Đường xưa mây trắng - Phần 7 và 8

  wwwbiasach.jpg

  Bìa sách Đường xưa mây trắng

  Tin cùng chuyên mục

  Tin mới

  Vá lại chiếc kén niềm vui

  Vá lại chiếc kén niềm vui

  GN - Tôi có cô bạn họa sĩ, có việc qua sân bay Vân Đồn, những ngày còn bình an. Không nói chuyện với ai, không tiếp xúc ai, nhưng cũng là đi qua, cũng là F1.

  Thông tin hàng ngày