Tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Tâm Giác (1917-1973)

Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Giác (1917-1973) tại tu viện Vĩnh Nghiêm, quận 12, TP.HCM
Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Giác (1917-1973) tại tu viện Vĩnh Nghiêm, quận 12, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư tôn đức môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 49 Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Giác, khai sơn tổ đình Vĩnh Nghiêm (Q.3), tu viện Vĩnh Nghiêm (Q.12), nguyên Chánh Đại diện miền Vĩnh Nghiêm.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm tưởng niệm tại tổ đình Vĩnh Nghiêm - Q.3, ngày 12-11

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm tưởng niệm tại tổ đình Vĩnh Nghiêm - Q.3, ngày 12-11

Chư tôn đức môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm trang nghiêm mở đầu lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ 49 Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Giác tại tu viện Vĩnh Nghiêm (Q.12) với khóa lễ nhiễu tháp tại tháp Tổ, khóa tụng kinh Di giáo tại Phật điện, khóa lễ cung tiến Giác linh và tưởng niệm húy nhật Hòa thượng khai sơn.

Trước đó, ngày 12-11, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm - Q.3, chư tôn đức môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Giác.

Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Giác thế danh là Trần Văn Mỹ, sinh năm 1917 tại tỉnh Nam Định, trong một gia đình Nho phong, thâm tín Phật pháp.

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh tưởng niệm

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh tưởng niệm

Thuở nhỏ, ngài yếu đau rất khó nuôi nên theo tập quán địa phương, được hai cụ thân sinh đem “bán khoán” cho vị Tăng trú trì tại ngôi chùa trong thôn và ở luôn trong chùa làng. Khi lên 7 tuổi, vì quen sống cuộc đời chay tịnh, ngài xin song thân cho xuất gia đầu Phật. Được sự chấp thuận của song thân, bước đầu ngài thụ nghiệp với Hòa thượng Thích Trí Hải tại chùa Mai Xá thuộc Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Vào đầu thập niên 1930, phong trào chấn hưng Phật giáo nổi lên khắp nước. Năm 1934, Hòa thượng Trí Hải từ giã chùa ở Hà Nam để lên Hà Nội, cùng với chư tôn đức và các cư sĩ thuần thành vận động tổ chức Hội Bắc kỳ Phật giáo. Hội đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Hanh là Tổ Vĩnh Nghiêm lên ngôi Thiền gia Pháp chủ.

Chư tôn đức trang nghiêm khóa lễ tụng kinh Di giáo tại Phật điện tu viện Vĩnh Nghiêm

Chư tôn đức trang nghiêm khóa lễ tụng kinh Di giáo tại Phật điện tu viện Vĩnh Nghiêm

Năm 1937, sau khi tốt nghiệp lớp Trung đẳng Phật học tại trường Bồ Đề thuộc huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, Hòa thượng được các Tổ cho đăng đàn thọ Tỳ-kheo giới.

Năm 1945, vừa tốt nghiệp xong lớp Đại học Phật học tại chùa Quán Sứ, ngài cũng như các sinh viên Tăng và dân chúng phải tản cư khỏi thành phố vì thời cuộc. Năm 1949, Hòa thượng hồi cư về Hà Nội và được cử giữ chức Phó Giám đốc nhà in Đuốc Tuệ, phụ bút nguyệt san Phương Tiện, cơ quan của Hội Tăng Ni chỉnh lý Bắc Việt do Hòa thượng Tố Liên làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Trong thời gian này, ngài còn tham gia các công tác từ thiện xã hội, hợp sức cùng Hội Việt Nam Phật giáo do cư sĩ Bùi Thiện Cơ làm Hội trưởng, trông nom cô nhi viện ở trại Tế Sinh lên đến 160 em.

Chư Tăng phái tổ đình Vĩnh Nghiêm trong thời khóa tụng kinh tại Phật điện

Chư Tăng phái tổ đình Vĩnh Nghiêm trong thời khóa tụng kinh tại Phật điện

Vốn đã thông thạo Hán tự, biết qua Pháp văn, lại ôm ấp hoài vọng xuất dương tu học và tham khảo Phật sự các nước, nên lúc còn học tại chùa Quán Sứ, ngài đã cùng bạn đồng môn là Hòa thượng Thích Thanh Kiểm rủ nhau tranh thủ đi học thêm Anh văn và Nhật ngữ. Năm 1953, trong một cuộc họp liên hội gồm Hội Việt Nam Phật giáo và Giáo hội Tăng già Bắc Việt, hội nghị đã công cử ngài cùng Hòa thượng Thanh Kiểm sang Nhật Bản để nghiên cứu về công cuộc chấn hưng Phật giáo.

Sau 9 năm tu học tại Nhật Bản, Hòa thượng đã tốt nghiệp Đại học, lãnh bằng Tiến sĩ Xã hội học, Tiến sĩ Triết học Đông phương và tam đẳng huyền đai tại viện Nhu đạo Kodokan.

Chư tôn đức Ni và Phật tử

Chư tôn đức Ni và Phật tử

Năm 1962, trở về nước hoằng pháp. Bước qua năm 1963, Phật giáo Việt Nam gặp pháp nạn, Hòa thượng đã cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham gia tích cực chống lại bạo quyền áp bức, kỳ thị tôn giáo của tổng thống Ngô Đình Diệm.

Năm 1964, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được thành lập, ngài được cử giữ chức vụ Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chính, Chánh Đại diện miền Vĩnh Nghiêm. Ngày 1-7-1964, Hòa thượng được Giáo hội cử đảm trách chức vụ Giám đốc Nha Tuyên úy Phật giáo.

Khóa lễ cung tiến Giác linh

Khóa lễ cung tiến Giác linh

Cuối năm 1964, Hòa thượng thành lập viện Nhu đạo Quang Trung. Ở cương vị Trưởng Đại diện miền Vĩnh Nghiêm, Hòa thượng đã chủ xướng và vận động thập phương tín hữu phát tâm cúng dường, xây dựng ngôi chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM). Tu viện Vĩnh Nghiêm được Hòa thượng Thích Tâm Giác khai sơn năm 1971, với mục đích xây dựng tu viện và làm nghĩa trang Vĩnh Nghiêm.

Nhiễu tháp Tổ

Nhiễu tháp Tổ

Hòa thượng còn dành thì giờ trước thuật các tác phẩm Phật giáo và võ đạo: Duy thức học tập I; Duy thức học tập II; Hộ thân thuật; Nage - Nokata; Nhu đạo; Biến thể Nhu đạo; Nhật ngữ tự học; Phương pháp ngồi thiền; Zen và Judo.

Hòa thượng viên tịch vào ngày 20-10-Quý Sửu (15-11-1973). Nhục thân của ngài đã được an táng tại nghĩa trang Vĩnh Nghiêm (Q.12 ngày nay).

Một số hình ảnh lễ tưởng niệm tại chùa Vĩnh Nghiêm, Q.3, TP.HCM:

Chư tôn đức với khóa lễ tại chánh điện

Chư tôn đức với khóa lễ tại chánh điện

Chư Ni

Chư Ni

Phật tử về chùa tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Giác

Phật tử về chùa tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Giác

Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm, đại diện chư tôn đức tác bạch cúng dường trai Tăng

Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm, đại diện chư tôn đức tác bạch cúng dường trai Tăng

Trang nghiêm lễ tưởng niệm húy nhật sơ tổ khai sơn tổ đình Vĩnh Nghiêm

Trang nghiêm lễ tưởng niệm húy nhật sơ tổ khai sơn tổ đình Vĩnh Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cố Giáo sư Cao Huy Thuần

Chia tay mà không biệt ly

GNO - Khi anh Cao Huy Thuần gởi tôi tập Im lặng ,như lời chia tay…, tôi nghĩ: chắc là “Im lặng thở dài…” đây rồi! “Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe im lặng đời mình” (Trịnh Công Sơn)? Nhưng không. Cao Huy Thuần nói về “chia tay mà không biệt ly”…

Thông tin hàng ngày