Từ khóa: quận 3
Tìm thấy 77 kết quả
Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Giác (1917-1973) tại tu viện Vĩnh Nghiêm, quận 12, TP.HCM

Tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Tâm Giác (1917-1973)

GNO - Chư tôn đức môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 49 Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Giác, khai sơn tổ đình Vĩnh Nghiêm (Q.3), tu viện Vĩnh Nghiêm (Q.12), nguyên Chánh Đại diện miền Vĩnh Nghiêm.