[Video] Tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ GHPGVN

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch tại Tổ đình Viên Minh (Hà Nội), đại thọ 105 tuổi, 85 Hạ lạp, tròn 100 năm xuất gia tu hành.

Mời chư Tăng Ni, Phật tử và quý bạn đọc xem bản tin video của Báo Giác Ngộ.


Bản tin video của Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày