[Video] Trang nghiêm lễ khai đàn, trì tụng kinh Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm


Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng; Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm dẫn lễ, cùng chư Tăng Ni, Phật tử trì tụng kinh Dược Sư, tuyên sớ cầu an đầu năm Nhâm Dần - 2022 theo tín ngưỡng truyền thống


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày