Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Buổi lễ được cử hành tại tôn tượng Đức Phật Di Đà trong khuôn viên chùa Huệ Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn
Buổi lễ được cử hành tại tôn tượng Đức Phật Di Đà trong khuôn viên chùa Huệ Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn
GNO - Chiều 20-12 (17-11-Tân Sửu), lễ vía Đức Phật A Di Đà đã trang nghiêm diễn ra tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM).
Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 1

Cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, viện chủ cùng chư Tăng đến vườn A Di Đà trong khuôn viên chùa

Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 2

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, viện chủ chùa Huê Nghiêm niêm hương đảnh lễ trước Phật đài

Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 3
Tôn tượng Đức Phật A Di Đà trong khuôn viên chùa Huê Nghiêm
Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 4

Hòa thượng Thích Lệ Trang sám chủ buổi lễ

Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 5

Chư Tăng và Phật tử tham dự buổi lễ tụng thời kinh A Di Đà

Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 6
Số lượng tham dự cũng được hạn chế theo quy định
Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 7

Lễ bái tôn tượng Đức Phật A Di Đà theo 48 lời nguyện của ngài

Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 8
Tôn tượng Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm
Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 9

Buổi lễ kết thúc bằng thời kinh hành hữu nhiễu Phật tượng

Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 10

Chư Tăng cùng Phật tử tuần tự nhiễu 3 vòng quanh tôn tượng Đức Phật A Di Đà

Trang nghiêm lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức ảnh 11
Phật tử tham dự tuân thủ nguyên tắc 5K

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sự thật của Tam thế gian

Sự thật của Tam thế gian

GNO - Đức Phật có pháp phương tiện và chân thật và Ngài tu chứng được pháp chân thật, vì pháp này thông với ba đời mười phương chư Phật.

Thông tin hàng ngày