Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sái tịnh đàn tràng trong nghi thức khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức sáng 19-2 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sái tịnh đàn tràng trong nghi thức khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức sáng 19-2 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-2, tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức), chư tôn đức đã cử hành nghi thức khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm Nhâm Dần.

Tại chánh điện, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức sái tịnh đàn tràng cùng sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử.

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 1

Buổi lễ tại chánh điện chùa Huê Nghiêm

Hòa thượng Thích Lệ Trang - trụ trì chùa Huê Nghiêm dẫn lễ, cùng chư Tăng Ni đã cử hành nghi thức khai kinh, tụng thời kinh Dược Sư đầu tiên trong pháp hội năm nay.

Được biết, pháp hội Dược Sư diễn ra trong 3 ngày, từ 17 cho đến 19-2 (tháng Giêng năm Nhâm Dần), sẽ trì tụng 7 đàn, vào lúc 8g, 14g và 18g hàng ngày. Ngày 19 sẽ tán đàn sau khi kết thúc thời kinh thứ bảy.

Video buổi lễ do PV Giác Ngộ TV của Báo Giác Ngộ thực hiện

Phật tử có thể tùy nghi tham dự cầu nguyện với lễ phục trang nghiêm, theo sự hướng dẫn của Ban Nghi lễ tại chánh điện của chùa.

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 2
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 3
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 4
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 5
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 6
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 7
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 8
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 9
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 10
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 11
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 12
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 13
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 14
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 15
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 16
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 17
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 18
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 19
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 20
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 21
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 22
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 23
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 24
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 25
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 26
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 27
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 28
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 29
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 30
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm ảnh 31

Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm năm Nhâm Dần (2022) sẽ kết thúc vào ngày 19-2 sau khi trì tụng thời kinh Dược Sư thứ bảy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày