Vĩnh Long: Khai mạc Đại giới đàn Đắc Pháp Phật lịch 2566

Trang nghiêm lễ khai mạc Đại giới đàn Đắc Pháp
Trang nghiêm lễ khai mạc Đại giới đàn Đắc Pháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-4, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Đắc Pháp Phật lịch 2566 tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi (khóm Vĩnh Hòa, P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long).
Lễ khai mạc Đại giới đàn Đắc Pháp

Lễ khai mạc Đại giới đàn Đắc Pháp

Chứng minh lễ khai mạc có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Như Tước, Hòa thượng Thích Minh Thông, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Phước Tú, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; chư tôn đức Ban Chứng minh, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Tăng, Ni, cùng chư tôn đức Ban Tổ chức, Tăng Ni Phật giáo trong và ngoài tỉnh, đại diện các cấp chính quyền tỉnh, TP.Vĩnh Long và gần 500 giới tử tham dự.

Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cho biết với tâm nguyện tín thọ và phụng hành giáo huấn của Đức Như Lai, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức Đại giới đàn Đắc Pháp, nhằm mục đích truyền trao giới pháp cho các giới từ khắp nơi, có cơ hội được lãnh thọ và hành trì.

Ban Tổ chức đã cung thỉnh pháp hiệu Đắc Pháp để làm tôn hiệu cho Đại giới đàn. Cố Đại lão Hòa thượng Thích Đắc Pháp là vị cao Tăng của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Vĩnh Long nói riêng, lúc còn sinh thời Hòa thượng đã đảm nhiệm nhiều trọng trách của Phật giáo tỉnh nhà như: nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long qua nhiều nhiệm kỳ.

Ban Tổ chức Đại giới đàn đã nhất tâm cung thỉnh chư tôn đức Ban Chứng minh giới đàn, cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng

Ban Tổ chức Đại giới đàn đã nhất tâm cung thỉnh chư tôn đức Ban Chứng minh giới đàn, cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng

Báo cáo tiến trình công tác tổ chức Đại giới đàn, Ban tổ chức cho biết, Đại giới đàn Đắc Pháp do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn ra từ ngày 31-3 đến ngày 2-4-2023. Địa điểm truyền giới Tăng tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi (khóm Vĩnh Hòa, P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long); điểm truyền giới Ni tại chùa Hội Đức (P.Trường An, TP.Vĩnh Long).

Đại giới đàn có 470 giới tử, trong đó có 87 vị giới tử Tỳ-kheo; 108 vị giới tử Sa-di; 109 giới tử Tỳ-kheo-ni, 71 vị giới tử Thức-xoa-ma-na, 95 vị giới tử Sa-di-ni.

Cung thỉnh Hội đồng thập sư Ni

Cung thỉnh Hội đồng thập sư Ni

Ban Tổ chức Đại giới đàn đã nhất tâm cung thỉnh chư tôn đức Ban chứng minh giới đàn, cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Hòa thượng Đường đầu đàn Tỳ-kheo; Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma-a-xà-lê; Hòa thượng Thích Thiện Thanh làm Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư vị tôn chứng. Chư tôn đức cung thỉnh Hòa thượng Thích Phước Tú làm Đường đầu Hòa thượng Đàn truyền giới Sa-di; Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma-a-xà-lê; Hòa thượng Thích Thiện Thanh Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư vị tôn chứng Tăng-già.

Hội đồng thập sư Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Trí Tiên làm Đường đầu Hòa thượng Ni đàn Tỳ-kheo-ni; Ni trưởng Thích nữ Như Minh làm Yết-ma-a-xà-lê; Ni sư Thích nữ Như Hải, Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư vị tôn chứng Tăng-già. Ban Tổ chức cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa, làm Đường đầu Hòa thượng Ni đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na; cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Hương làm Đường đầu Hòa thượng Ni đàn truyền giới Sa-di-ni...

Giới tử dâng lời phát nguyện thọ giới

Giới tử dâng lời phát nguyện thọ giới

Dâng lời phát nguyện thọ giới, đại diện giới tử cũng đã phát nguyện sau khi lãnh thọ giới pháp sẽ luôn luôn tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa, giữ gìn giới luật và nghiêm trì các giới đã thọ, chuyên cần tinh tấn trên bước đường tu học giải thoát, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Ban lời đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sách tấn đến giới tử, trong luật tạng Phật có dạy “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật còn là Phật pháp còn, Giới luật mất là Phật pháp mất”. Hôm nay chư tôn đức Hội đồng thập sư Tăng Ni trao truyền giới pháp đến các vị giới tử. "Đây là một ngày vui mừng nhất của tất cả các vị giới tử vì các vị được ở trong ngôi nhà Tam bảo, tin tưởng và phát triển ngôi Tam bảo ở bên trong và ngôi Tam bảo bên ngoài của mình, các vị đã ngồi trên bè giới pháp để đi đến bờ giải thoát an vui trong tương lai", Hòa thượng Thiện Nhơn ban đạo từ.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chứng minh - Ảnh: Đăng Huy

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chứng minh - Ảnh: Đăng Huy

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự sách tấn đến giới tử vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nhưng phải thọ giới, giữ giới mới thấy được Phật tánh, do đó Tăng Ni hãy nỗ lực tinh tấn tu hành, chánh niệm, tỉnh giác, tin sâu hiểu rõ luật nhân quả, mà thọ trì tu tập, giữ giới trang nghiêm thanh tịnh cho đến ngày viên mãn.

Lễ khai mạc kết thúc sau cảm tạ Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Một số hình ảnh lễ khai mạc Đại giới đàn Đắc Pháp:

Hòa thượng Thích Minh Thông
Hòa thượng Thích Minh Thông
Sau lễ khai mạc Hòa thượng Thích Minh Thông đã khai đạo giới tử

Sau lễ khai mạc Hòa thượng Thích Minh Thông đã khai đạo giới tử

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày