Vĩnh Phúc: 700 Phật tử về chùa Vân tu một ngày

GNO - Hôm nay, 9-9, nhằm ngày vía của Đức Địa Tạng Bồ-tát (30-7 ÂL), chùa Vân - tịnh viện Vân Sơn (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) tổ chức khóa tu một ngày với sự có mặt của 700 Phật tử tham dự tu tập (ảnh).

IMG_2724.JPG

Từ sáng sớm, Phật tử đã có mặt đông đủ, vân tập về giảng đường để bước vào thời khóa niệm Phật, thỉnh chư hương linh và oan gia trái chủ cùng tu.

Trong buổi sáng, đại chúng được ĐĐ.Thích Giác Tính quang lâm chia sẻ Phật pháp với chủ đề: “Người niệm Phật cần biết” và giải đáp thắc mắc của Phật tử trong quá trình tu tập, bên cạch đó là nghi thức phóng sinh, khóa lễ cúng Phật, cầu quốc thái dân an.

Đầu giờ chiều, chư Tăng chùa Vân đã Quy y Tam bảo cho hương linh và oan gia trái chủ của Phật tử đồng tu, sau đó là thời khóa Tịnh độ, niệm Phật, sám hối và hồi hướng.

Thích Giác Tuệ Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày