Từ khóa: A-la-hán
Tìm thấy 3 kết quả
Quả báo của nghiệp

Quả báo của nghiệp

GN - Con người có phải thọ lãnh nghiệp quả của tất cả nghiệp nhân trong quá khứ? Có phải gieo bao nhiêu hạt giống thì quả sẽ trổ bấy nhiêu?
Người mẹ đông con

Người mẹ đông con

GN - Thời Đức Phật tại thế và Ni đoàn đã được thành lập. Tại thành Xá Vệ, có một phụ nữ tên Sona có 10 đứa con.

Thông tin hàng ngày