Từ khóa: Ban Trị sự Phật giáo quận 6
Tìm thấy 23 kết quả
Thực hiện các nghi thức nhập kim quan trước Gác linh đường Hòa thượng Thích Giác Vinh

Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Giác Vinh

GNO - 17 giờ chiều nay, 7-4, tại chùa Thiên Khánh, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 (TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ nhập kim quan nhục thân Hòa thượng Thích Giác Vinh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 6 tân viên tịch.