Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường
GNO -  Nhân Đại lễ Trùng tụng Tam tạng quốc tế lần thứ 17 tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ, 165 ảnh các ngôi danh lam Việt Nam của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường đã được Ban Tổ chức mời triển lãm, thu hút sự quan tâm của người hành hương khắp nơi trên thế giới thưởng lãm.

Sau đây là bộ hình ảnh về các ngôi chùa miền Trung được giới thiệu tại triển lãm này.

Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 1
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 2
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 3
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 4
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 5
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 6
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 7
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 8
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 9
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 10
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 11
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 12
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 13
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 14
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 15
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 16
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 17
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 18
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 19
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 20
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 21
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 22
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 23
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 24
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 25
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 26
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 27
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 28
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 29
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 30
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 31
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 32
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 33
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 34
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 35
Bộ ảnh 44 ngôi chùa tại miền Trung của nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường ảnh 36

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tam thời đồng hiện" của Quang Đức

Mặc sen

GNO - Mặc Hương đã nở sen và tỏa hương vào đời sống mỹ thuật từ khi nhóm họa sĩ Phật tử này hình thành và triển lãm lần đầu vào mùa sen Phật lịch 2551 khi mới chỉ gồm 10 thành viên.

Thông tin hàng ngày