Các đàn giới truyền giới Sa-di, Thức-xoa, Sa-di-ni

GNO - Chiều nay, 13-10-2020, các đàn giới thuộc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni.

Theo đó, những giới đàn gần đây tại TP.HCM, ngoài các lễ nghi chung như khai mạc, khai đạo giới tử, thuyết U minh giới…, các giới tử được trở về các đàn giới biệt truyền hệ phái thực hiện theo luật.

Tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức giới sư đã đăng đàn truyền giới Sa-di cho 72 giới tử.

Trước Tổ đường, chư tôn đức Ban Nghi lễ đã cung an chức sự và cung thỉnh HT.Thích Thiện Pháp đương vi Hòa thượng Đường đầu, HT.Thích Huệ Minh làm Yết-ma, HT.Thích Hiển Đức làm Giáo thọ cùng bảy vị Tôn chứng: HT.Thích Minh Hiền (Q.1), HT.Thích Huệ Cảnh, HT.Thích Chơn Không, HT.Thích Trung Phú, HT.Thích Nhật Hỷ, TT.Thích Thiện Nghĩa và TT.Thích Huệ Công.

H03.JPG
Tuyên đọc cung an chức sự tại Tổ đường

TT.Thích Quảng Chơn và chư vị trong Ban Nghi lễ làm dẫn thỉnh.

Chư tôn đức giới sư đã quang lâm giới trường tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự đảnh lễ Tam bảo và trang nghiêm thanh tịnh truyền giới pháp như luật đến các giới tử.

Hòa thượng Yết-ma đã tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới Sa-di trước Đại Tăng. Sau khi Đại Tăng tác thành giới thể, Hòa thượng Yết-ma đã trao mạn y và đãy lọc nước cho giới tử. Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn các tân Sa-di đảnh lễ tứ ân (sư trưởng, cha mẹ, đất nước và đàn-na tín thí).

Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng của Sa-di đến giới tử, cũng như khuyến tấn giới tử giữ gìn trọn vẹn, bởi đó là thềm bậc để tiến lên địa vị Tỳ-kheo chúng trung tôn sau này.

H02.JPG

Hội đồng Thập sư Sa-di (Bắc tông)

H04.JPG
H01.JPG
H12.JPG
H 20.JPG
H07.JPG
H13.JPG
H14.JPG
H15.JPG
H18.JPG
H19.JPG
Giới sư và các tân Sa-di tại giới trường Việt Nam Quốc Tự

Q.Hậu - Bảo Toàn

Tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn), chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM, Ban Điều hành đàn giới chùa Thanh Tâm đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng thập sư Ni quang lâm giới trường tấn đàn truyền trao giới pháp.

thuc xoa (2).jpg
Tấn đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na

Đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh NT.Thích nữ Như Đức đương vi Hòa thượng Đường đầu; NT.Thích nữ Như Quang làm Yết-ma; NT.Thích nữ Như Xuân làm Giáo thọ; cùng chư tôn đức Ni tôn chứng; Điển lễ - Dẫn thỉnh: NT.Thích nữ Như Thủy.

Đàn Sa-di-ni cung thỉnh NT.Thích nữ Đạt Thuận đương vi Hòa thượng Đường đầu; NT.Thích nữ Như Ý, Yết-ma; NT.Thích nữ Tắc Tuyết làm Giáo thọ; cùng chư đức Ni tôn chứng; Điển lễ - Dẫn thỉnh: NS.Thích nữ Như Liễu.

Sa di ni (3).jpg
Đàn Sa-di-ni

giao gioi (3).jpg
Chư tôn đức giới sư

Trước khi tấn đàn truyền giới chư vị Hòa thượng Đường đầu đã có lời giáo giới đến chư giới tử trước khi tấn đàn truyền trao giới pháp. Theo đó, chư giới sư tin tưởng với tấm lòng cần cầu giới pháp, các giới tử sẽ đắc giới để chính thức trở thành người xuất gia, sau khi thọ giới pháp cần giữ gìn giới, trang nghiêm tự thân để thanh tịnh tự thân, góp phần hoằng pháp, lợi sanh, xương minh Phật pháp, phát triển Tăng đoàn, đóng góp cho Giáo hội và xã hội.

Chiều nay, Hội đồng thập sư chùa Thanh Tâm chính thức tấn đàn truyền giới, đàn giới Sa-di-ni có 66 vị giới tử lần lượt chia làm ba người một đàn, gồm 22 đàn được tấn đàn thọ nhận giới pháp. Tại giới trường chánh điện chùa Thanh Tâm, chư giới sư đã tấn đàn truyền trao giới pháp cho giới tử Sa-di-ni và 128 giới tử Thức-xoa-ma-na, với 43 đàn lần lượt được tấn đàn thọ nhận giới pháp.

Tối nay, đàn giới chùa Thanh Tâm sẽ diễn ra nghi thức tuần chiếu. Sáng mai 14-10, 173 giới tử Tỳ-kheo-ni sẽ được thọ nhận giới pháp.

Đàn giới chùa Thanh Tâm có tất cả 367 giới tử đàn Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni và Tỳ-kheo-ni.

Gioi su giao gioi gioi tu (1).jpg
Cung an Ban chức sự Hội đồng Thập sư

giao gioi (5).jpg

C0222.MP4_snapshot_00.05.812.jpg

Gioi su giao gioi gioi tu (3).jpg
NT.Thích nữ Tịnh Nguyện giáo giới

2020-10-13_150221.jpg

Giới tử tại đàn giới Thanh Tâm (Phật Cô Đơn)

Sa di ni (7).jpg

Sa di ni (2).jpg
Đàn Sa-di-ni

thuc xoa (4).jpg

thuc xoa (1).jpg
Đàn Thức-xoa

H.Diệu

Cùng thời gian, tại điểm truyền giới tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh), chư tôn đức giới sư đã đăng đàn truyền giới Sa-di cho 13 giới tử. Đàn giới do HT.Thích Giác Tường đương vi Hòa thượng Đường đầu, HT.Thích Giác Giới làm Yết-ma A-xà-lê, HT.Thích Giác Hà làm Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư tôn đức Tôn chứng.

Tối nay, điểm truyền giới tịnh xá Trung Tâm sẽ tấn đàn truyền giới cho 13 giới tử Tỳ-kheo.

TxTrungtam (4).jpg
Chư tôn đức giới sư đăng đàn truyền giới

TxTrungtam (2).jpg
Giới tử Sa-di Hệ phái Khất sĩ

TxTrungtam (7).jpg

TxTrungtam (5).jpg
Các giới tử thọ nhận giới pháp

TxTrungtam (9).jpg
Và được đắp y

TxTrungtam (10).jpg
Chụp hình lưu niệm với chư giới sư

Giao Hảo


Tại đàn giới tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp), Hội đồng Thập sư đàn Sa-di-ni do NT.Viên Liên đương vi Hòa thượng Đường đầu, NT.Gương Liên làm Yết-ma A-xà-lê; NT.Xuân Liên - Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư tôn đức Tôn chứng.

Sau khi Hòa thượng Đường đầu khai đạo, các giới tử Sa-di-ni cầu thọ giới pháp, Ban Chức sự xướng pháp danh 21 giới tử đủ điều kiện thọ giới.

TXNP.SADI.1A.jpg
Giới tử cầu thọ giới pháp

121551439_716901308908714_2545175720369784066_n.jpg
Giới tử Sa-di-ni thọ nhận y, bát

TXNP.SADI.4.jpg
Thọ giới và đắp y mới 

Hội đồng Thập sư đàn Thức-xoa tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương do NT.Phục Liên đương vi Hòa thượng Đường đầu; NT.Kinh Liên làm Yết-ma A-xà-lê; NT.Ánh Liên - Giáo thọ A-xà-lê và chư tôn đức Tôn chứng.


17 giới tử đã được chư tôn đức giới sư trao truyền giới Thức-xoa-ma-na trong tối nay. Sáng mai, tại điểm truyền giới tịnh xá Ngọc Phương sẽ tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni cho 29 giới tử.

thucxoa.1.jpg
Tấn đàn truyền giới Thức-xoa tại tịnh xá Ngọc Phương

thucxoa.2a.jpg

thucxoa.2b.jpg
Giới tử cầu thọ giới pháp

thucxoa.3.jpg
Tác thành giới thể


Hạnh Ý

Giới tử Phật giáo Nam tông Kinh nghe giáo giới

Theo biệt truyền Hệ phái Nam tông Kinh, hôm nay chưa đăng đàn truyền giới cho các giới tử. Ban Tổ chức có 3 thời thuyết giảng, giáo giới đến giới tử...

HT.Viên Minh, Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh Ban tổ chức đàn giới chùa Bửu Quang có bài pháp mở đầu dành cho giới tử, nói về ý nghĩa tầm quan trọng của giới luật đối với người tu vào chiều 13-10.

1bq.jpg
HT.Viên Minh giảng


Theo Hòa thượng, giới giúp người tu chánh niệm trong oai nghi, tế hạnh và soi sáng chính mình, nền tảng giúp người tu phát huy được trí tuệ.

Mục đích cuối cùng của tu tập là nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Khi nội tâm thanh tịnh thì giới thanh tịnh. Cho nên phải hiểu rõ giới luật để thực tập cho đúng. Và khi giữ giới tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì lúc đó giới định tuệ sẽ phát sinh đầy đủ. "Trí tuệ làm giới trong sạch, khi giới trong sạch làm phát sinh trí tuệ" - Hòa thượng nói.

2bq.jpg
Giới tử nghe HT.Viên Minh thuyết giảng


Tiếp đó, HT.Thích Minh Giác, Ủy viên HĐTS, Phó Thường trực Ban tổ chức đàn giới chùa Bửu Quang nói về 10 pháp quán chiếu của người tu và chia sẻ, mỗi người tu nên có một câu Phật ngôn để nhắc nhở mình mỗi ngày. "Chiến thắng mình là chiến thắng oanh liệt nhất" là câu Phật ngôn được Hòa thượng luôn nhớ nghĩ trên 50 năm.

Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ khi có nhiều vị trẻ xuất gia, cuộc đời sẽ có thêm an lạc, hạnh phúc cho chư thiên và loài người.

7bq.jpg
Thời thuyết giảng của HT.Minh Giác


Lúc 19g30, HT.Thích Thiện Tâm, Phó chủ tịch HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức đàn giới chùa Bửu Quang có thời giáo giới đến giới tử để chuẩn bị cho tấn đàn ngày mai, 14-10.

Hòa thượng chia sẻ những ưu tư về một số hình ảnh các vị xuất gia chưa đúng về oai nghi, chưa được học giới luật đến nơi đến chốn, nên có những biểu hiện về hành động lời nói không đúng chất của người tu - làm giảm tín tâm Phật tử.

“Giới đàn - nơi tổ chức để tuyển người làm Phật. Người tu phải thực hành những lời Phật dạy và quan trọng biết giữ giới”, Hòa thượng nhấn mạnh.

8bq.jpg
HT.Thích Thiện Tâm giáo giới

10bq.jpg
Giới tử nghe giáo giới


N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày