Từ khóa: chùa Huyền Không
Tìm thấy 9 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1170 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhà sư dạy ngữ văn miễn phí nơi cửa thiền

GNO - Tu học tại chùa Huyền Không (Thừa Thiên Huế) từ năm 2018 đến nay, bốn năm qua, sư Minh Giải xuyên suốt tổ chức lớp dạy Văn miễn phí cho người học năm cuối cấp, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Đây là kỳ 4 của tuyến bài "Tu sĩ trẻ dấn thân" trên trên ấn phẩm tuần báo Giác Ngộ.