Từ khóa: chùa Thiên Phước
Tìm thấy 14 kết quả

Tiền Giang: Ni trưởng Thích nữ Như Bình viên tịch

GNO - Hôm nay, 19-5, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang thay mặt Ban Tăng sự, Phân ban Ni giới tỉnh, môn đồ pháp quyến ký cáo phó kính tiếc báo tin Ni trưởng Thích nữ Như Bình vừa viên tịch.