Từ khóa: chùa Tịnh Quang
Tìm thấy 8 kết quả
Hòa thượng Thích Phước Thông viên tịch

Hòa thượng Thích Phước Thông viên tịch

GNO - Hôm nay 26-5, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 12, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Phước Thông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 12, viện chủ chùa Tịnh Quang vừa viên tịch.