Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 1

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 2

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 3

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 4

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 5

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 6

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 7

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 8

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 9

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 10

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 11

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 12

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 13

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 14

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 15

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 16

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 17

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 18

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 19

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 20

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 21

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 22

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 23

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 24

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 25

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 26

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 27

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 28

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 29

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 30

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 31

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 32

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 33

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 34

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 35

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 36

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 37

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 38

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 39

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 40

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 41

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 42

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 43

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 44

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 45

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 46

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 47

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 48

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 49

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 50

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 51

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 52

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 53

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 54

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 55

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 56

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 57

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 58

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 59

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 60

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 61

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 62

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 63

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 64

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 65

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 66

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 67

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 68

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 69

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 70

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 71

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 72

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 73

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 74

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 75

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 76

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 77

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 78

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 79

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 80

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 81

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 82

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 83

Chùm ảnh Đại lễ Phật đản 2554 tại Hà Nội ảnh 84

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đem niềm vui đến các em thiếu nhi vùng cao

Xuân ấm vùng cao

GNO - Trong chuyến đi về vùng cao Bảo Lộc vào những ngày cuối năm, gần 200 bạn trẻ đang là sinh viên hoặc vừa mới ra trường, không chỉ có cơ hội đàm thoại để hiểu mình hơn, tái tạo năng lượng cho năm mới mà còn đem hơi ấm yêu thương đến với các em nhỏ đồng bào các dân tộc.
"Xông đất" 3 miền

"Xông đất" 3 miền

GNO - Mời chư Tăng Ni, Phật tử và bạn đọc cùng Giác Ngộ “xông đất” 3 ngôi chùa ở ba miền là Bảo Lâm (Huế), Phật Tích (Bắc Ninh) và Định Thành (TP.HCM) để gặp và lắng nghe lời chia sẻ đầu năm của 3 vị giáo phẩm ở các vai trò khác nhau trong Giáo hội. 

Thông tin hàng ngày