Chùm ảnh: Giới tử Ni đến cầu đại Tăng truyền chánh pháp tại Đại giới đàn Nguyên Thiều - Siêu Bạch 2011

(GNO-Đồng Nai): Chiều ngày 19-4, tuân lời Phật dạy, thập sư Ni của Đại giới đàn Siêu Bạch – Nguyên Thiều 2011 đã hướng dẫn 418 giới tử Tỳ kheo ni từ Bửu Phong cổ tự đến Tổ đình Long Thiền, TP. Biên Hòa, đảnh lễ và cầu đại Tăng truyền chánh pháp.

Giác Ngộ Online xin giới thiệu bạn đọc chùm ảnh này.

caudaitang (1).JPG

Thập sư Ni và giới tử Ni chờ đại Tăng cho phép được vào giới trường

caudaitang (2).JPG

caudaitang (3).JPG

caudaitang (4).JPG

caudaitang (5).JPG
Thừa lệnh đại Tăng, ĐĐ. Thích Huệ Sanh hướng dẫn
thập sư Ni và giới tử ni vào giới trường.

caudaitang (6).JPG

Tam vị Hòa thượng Đàn đầu, Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Giáo thọ A-xà-lê niêm hương bạch Phật tại chính điện Tổ đình Long Thiền trước khi đăng đàn truyền chánh pháp cho giới tử Tỳ kheo ni.

caudaitang (7).JPG

caudaitang (8).JPG

Cung thỉnh hội đồng thập sư Tăng và thập sư Ni quang lâm giới trường

caudaitang (9).JPG

caudaitang (10).JPG

Thập sư Ni tác bạch thỉnh cầu đại Tăng truyền chánh pháp cho giới tử Tỳ kheo ni.

caudaitang (11).JPG

caudaitang (12).JPG

caudaitang (13).JPG

caudaitang (14).JPG

caudaitang (15).JPG

caudaitang (16).JPG

Quang cảnh lễ truyền chánh pháp.

caudaitang (19).JPG

caudaitang (18).JPG

Truyền chánh pháp đầu tiên cho 3 giới tử thủ đàn Tỳ kheo ni.

caudaitang (20).JPG

Truyền tam y (ngũ điều, thất điều, và cửu điều)

caudaitang (21).JPG

caudaitang (22).JPG

Truyền bình bát

caudaitang (23).JPG

Truyền tọa cụ

caudaitang (24).JPG

 Truyền đãy lọc nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Tuệ Đăng

Bình an giữa tâm bão

GNO - Một khi có những sự hiểu biết đúng đắn và pháp tu - điều trị thích hợp, chúng ta không sợ hãi sự xâm nhập của bất kỳ loại virus hay ác ma nào!

Thông tin hàng ngày